Відбулося засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Відбулося засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

19 грудня 2019 р. відбулося чергове засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

На початку засідання голова Вченої ради, ректор УМО М.О. Кириченко вручив співробітникам Університету дипломи за участь в Одинадцятому всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти у 2019 році.

На порядку денному розглянуті питання:

1. Звіт про роботу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2019 році.

Доповідач: перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор педагогічних наук, професор Наталія Іванівна Клокар.

2. Про затвердження плану роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2020 рік.

Доповідач: перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор педагогічних наук, професор Наталія Іванівна Клокар.

3. Про атестацію аспірантів та докторантів ДЗВО ««Університет менеджменту освіти».

Доповідач: завідувач аспірантури та докторантури, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Леонідівна Ануфрієва.

4. Про затвердження правил Прийому до ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2020 рік.

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Людмила Леонідівна Варениченко.

5. Різне

6. Кадрові питання.

Про обрання претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЦІПО ДЗВО «УМО».

На підставі результатів таємного голосування Вчена рада ухвалила рішення призначити на посади обраних кандидатів та укласти контракти.

Про присвоєння вченого звання професора кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» доктору педагогічних наук Андрощук Ірині Миколаївні.

На підставі результатів таємного голосування Вчена рада ухвалила рішення про присвоєння вченого звання професор кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи Андрощук Ірині Миколаївні.

Про присвоєння вченого звання доцента кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» доктору наук з державного управління Карташову Євгену Григоровичу.

На підставі результатів таємного голосування Вчена рада ухвалила рішення про присвоєння вченого звання доцента кафедри публічного управління і проектного менеджменту Карташову Євгену Григоровичу.