Віртуальна кафедра андрагогіки – інноваційне середовище професійної комунікації

Віртуальна кафедра андрагогіки – інноваційне середовище професійної комунікації

17.06.2020р. відбулося онлайн засідання віртуальної кафедри андрагогіки Українського відкритого університету післядипломної освіти. Захід проведено на партнерських засадах двома установами Національної академії педагогічних наук України – ДЗВО «Університет менеджменту освіти» й Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна.

Участь в онлайн засіданні віртуальної кафедри андрагогіки взяли понад 60 керівників, науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти, наукових установ і громадських організацій.

Історія. Віртуальна кафедра андрагогіки була створена в Університеті менеджменту освіти в 2017р. і презентована на Форумі неформальної освіти дорослих 1 листопада 2017р. Автори-розробники: Т.М. Сорочан, д.пед.н., професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти, УМО, В.В. Сидоренко, д.пед.н., професор, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих, О.О. Самойленко, канд.пед.н., доцент кафедри філософії і освіти дорослих Університету менеджменту освіти НАПН України.

Мета. Віртуальна кафедра андрагогіки була створена з метою забезпечення можливостей для комунікації фахівців з освіти дорослих, а також дистанційного навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації у системі формальної і неформальної післядипломної освіти.

Вдячність за підтримку. Ідея і перші результати діяльності віртуальної кафедри андрагогіки були підтримані Президентом НАПН України В.Г. Кременем, академіками Н.Г. Ничкало, В.Ю. Биковим, В.В. Олійником, членом-кореспондентом Л.Б. Лук’яновою.

У лютому 2018р. віртуальна кафедра андрагогіки як інноваційна розробка у галузі інформаційно-комунікаційних технологій отримала Диплом Національної академії педагогічних наук України.

Сучасність віртуальної кафедри андрагогіки. Завдяки суттєвій підтримці вченої ради Університету менеджменту освіти, ректора М.О. Кириченка ідея віртуальних кафедр набула подальшого розвитку. У системі неформальної післядипломної освіти університету за сприяння ГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» було створено Український відкритий університет післядипломної освіти http://uvu.org.ua/

У структурі Українського відкритого університету післядипломної освіти створено 6 віртуальних кафедр: андрагогіки, управління освітою, психології, цифрових технологій, професійної освіти, Нової української школи.

До спільної роботи у складі віртуальної кафедри андрагогіки активно долучилися науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, викладачі закладів післядипломної освіти, університетів, представники громадських організації.

На сьогоднішньому засіданні віртуальної кафедри андрагогіки розглянуто такі питання:

1. Технології професійного розвитку дорослих у діяльності віртуальної кафедри андрагогіки Українського відкритого університету післядипломної освіти.

М.О. Кириченко, ректор ДЗВО УМО НАПНУ, к.пед.н., професор.

Т.М. Сорочан, координатор УВУПО, завідувач віртуальної кафедри андрагогіки, д.пед.н., професор.

2. Встановлення результатів неформальної освіти дорослих: міжнародний та вітчизняний досвід.

Л.Б. Лук'янова, директор ІППОД імені Івана Зязюна НАПНУ, д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПНУ.

3. Обмін досвідом дистанційного навчання дорослих.

О.В. Просіна, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО УМО НАПНУ, к.пед.н.

О.В. Аніщенко, завідувач відділу андрагогіки ІППОД імені Івана Зязюна НАПНУ, д.пед.н., професор.

Ректор ДЗВО УМО, професор М.О. Кириченко презентував обґрунтування і перспективи реалізації інноваційного проєкту міжрегіональної співпраці «Нелінійні світорозуміння освіти дорослих», що ґрунтується на досвіді Українського відкритого університету післядипломної освіти.

Директор ЦІПО, д.пед.н., професор Т.М. Сорочан ознайомила учасників засідання з результатами і перспективами діяльності віртуальної кафедри андрагогіки, практикою створення спецкурсів для підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти, можливостями для співпраці, які відкриває Український відкритий університет післядипломної освіти.

Директор ІППОД імені Івана Зязюна, д.пе.н., професор, чл.-кореспондент НАПНУ Л.Б. Лук’янова висвітлила вітчизняний і зарубіжний досвід встановлення результатів освіти дорослих, підкреслила стирання відмінностей між формальною і неформальною освітою дорослих.

Практичним досвідом професійного розвитку у формальній і неформальній освіті дорослих поділилися з учасниками засідання завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО УМО, канд.пед.н. О.В. Просіна, завідувач відділу андрагогіки ІППОД імені Івана Зязюна, д.пед.н., професор О.В. Аніщенко.

На засіданні були ухвалені рішення щодо налагодження подальшої співпраці учасників віртуальної кафедри андрагогіки у складі Українського відкритого університете післядипломної освіти, практичної реалізації співробітництва у сфері наукових досліджень, реалізації інноваційних проєктів щодо професійного і особистісного розвитку дорослих в системі формальної і неформальної освіти.