ВІТАЄМО ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

ВІТАЄМО ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України завершено захист кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти. Також під час захисту, екзаменаційною комісією були визначені кращі кваліфікаційні роботи за кожною освітньо-професійною програмою.

Здобувачі вищої освіти відповідально віднеслися до своїх наукових досліджень, презентації робіт заслуговували на схвалення комісії, тому виокремити кращі роботи було досить складно. Велика подяка науковим керівникам, які хвилювались не менше ніж самі конкурсанти.

За освітньо-професійною програмою«Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки захищено 23 кваліфікаційні роботи. Кращими роботами було визнано:

 1. Чепенко Єлизавети Сергіївни «Педагогічні умови розвитку мотивації здобувачів вищої освіти» – Диплом І ступеня; науковий керівник:  Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор;
 2. Ілляшенко Людмили Олександрівни «Розвиток професійної компетентності викладача закладу вищої освіти» – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор;
 3. Сафіної Ольги Василівни «Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти ВСП «КФКМГ ТНУ імені В.І. Вернадського» у процесі вивчення навчальних дисциплін спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища»» – Диплом ІІ ступеня (науковий керівник: Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;
 4. Манько Валерії Павлівни «Формування комунікативної культури майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри, директор ННІМП;
 5. Підгородецької Ірини Миколаївни «Підготовка майбутніх викладачів до національно-патріотичного виховання особистості»– Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти.

За освітньо-професійною програмою«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 Менеджмент захищено 29 кваліфікаційних робіт. Кращими роботами були визнані:

 1. Муковоз Ольги Григорівни «Формування позитивного іміджу закладу загальної середньої освіти засобами інтернет-маркетингу» – Диплом І ступеня; науковий керівник: Махиня Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри;
 2. Галайди Людмили Сергіївни «Управління закладом фахової передвищої освіти на засадах інноваційного підходу» – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри;
 3. Демченко Олени Сергіївни «Управління закладом фахової передвищої освіти на засадах акмеологічного підходу» – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри;
 4. Мозгової Світлани Віталіївни «Розвиток професійної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор;
 5. Щербини Вікторії Альбертівни «Управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти на засадах бенчмаркінгу» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри;

За освітньо-професійною програмою«Християнська педагогіка», спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки захищено 11 кваліфікаційних робіт. Кращими роботами були визнані:

 1. Легези Надії Василівни «Підготовка майбутніх педагогічних працівників до виховання духовних потреб учнів»» – Диплом І ступеня; науковий керівник: Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;
 2. Хром'як Наталії Петрівни «Формування духовних цінностей майбутнього фахівця у процесі професійної підготовки» – Диплом І ступеня; науковий керівник: Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;
 3. Пуйди Богдана Євстаховича «Підготовка майбутніх фахівців до роботи з батьками щодо формування духовних цінностей у підлітків»– Диплом ІІ ступеня; науковий керівник Грищук Дмитро Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри;
 4. Селецького Сергія Георгійовича «Підготовка фахівців до організації виховного процесу у закладах  вищої освіти на християнських життєво-танатологічних цінностях» – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Грищук Дмитро Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри;
 5. Пупко Світлани Володимирівни «Формування духовно-моральних цінностей майбутніх фахівців» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти;
 6. Дяківнич Віри Василівни «Підготовка майбутніх  фахівців до виховної роботи в закладах загальної середньої освіти за програмою «Суперкнига» для дітей молодшого шкільного віку» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти.

За освітньо-професійною програмою «Психологія», спеціальності 053 Психологія захищено 65 кваліфікаційних робіт. Кращими роботами були визнані:

 1. Астахової Ольги Ігорівни «Психологічні особливості спілкування як чинник співзалежної поведінки особистості» – Диплом І ступеня; науковий керівник: Сухенко Яна Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 2.  Мідляр Володимира Васильовича «Конструювання психологічної допомоги при роботі з деструктивними сімейними міфами» – Диплом І ступеня; науковий керівник: Лушин Павло Володимирович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку;
 3. Золочевського Богдана Володимировича «Фасилітація постравматичного зростання в період відновлення життєвого наративу» – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Лушин Павло Володимирович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку;
 4. Золочевської Маріанни Миколаївни «Розвиток самоприйняття як чинник психологічного благополуччя особистості дорослого віку» – Диплом ІІ ступеня;науковий керівник: Ставицька Світлана Олексіївна, доктор психологічних наук, професор;
 5. Плотиці Олексія Михайловича «Розвиток смисложиттєвих орієнтацій як чинник суб'єктивного благополуччя особистості» – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Гусєв Андрій Ігоревич, кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 6. Улановської Маргарити Олександрівни «Формування конфліктологічної компетентності управлінців медичних закладів»– Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Хілько Світлана Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 7. Шпак Жанни Олександрівни «Прояв стресових станів у здобувачів вищої освіти та засоби їх профілактики і подолання» – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Брюховецька Олександра Вікторівна, доктор психологічних наук, професор кафедри;
 8. Шиганської Ольги Володимирівни «Розвиток емоційного інтелекту як чинник психологічного благополуччя особистості» – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Гусєв Андрій Ігоревич, кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 9. Чаюн Юлії Сергіївни «Психологічні умови оптимізації проявів тривожності у здобувачів вищої освіти творчих спеціалізацій» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Гусєв Андрій Ігоревич, кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 10. Дорошенко Вікторії Олександрівни «Психологічні особливості формування ціннісно-смислової сфери у майбутніх менеджерів» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Хілько Світлана Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 11. Ємельянової Анастасії Олександрівни «Гра як чинник розвитку мисленнєвих операцій дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Чаусова Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент;
 12. Дурбак Ольги Львівни «Психологічні особливості мотивації військовослужбовців у сучасному українському війську» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Інжиєвська Леся Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
 13. Ліберди Оксани Василівни «Психологічні особливості переживання самотності у зрілому віці» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Інжиєвська Леся Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри.

За освітньо-професійною програмою «Управління проєктами», спеціальності 073 Менеджмент захищено 14 кваліфікаційних робіт. Кращими роботами були визнані:

 1. Петришина Олександра Олеговича «Забезпечення фінансової безпеки підприємства (на прикладі ТОВ «Юланта») – Диплом І ступеня;  науковий керівник: Ковтун Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент;
 2. Плагуна Ярослава Миколайовича «Оцінювання рівня конкурентоспроможного статусу фірми (на прикладі ПП "КАНІВ-ГРАНІТ")» - Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Ковтун Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент;
 3. Габрієль Олени Георгіївни «Техніко-економічне обґрунтування інноваційного бізнес-проекту по впровадженню у виробництво сушок на біопаливі TAJRAN (на прикладі ФОП Габрієль О.С.)»– Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор.

За освітньо-професійною програмою«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціальності 073 Менеджмент захищено 8 кваліфікаційних робіт. Кращими роботами були визнані:

 1. Мороз Ольги Олегівни «Психологічні особливості відбору претендентів з урахуванням ментальності стекхолдерів (Ізраїль)» – Диплом І ступеня (науковий керівник: Лушин Павло Володимирович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку;
 2. Компанець Ольги Григорівни «Формування команд недирективними методами підбору» – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Лушин Павло Володимирович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку);
 3. Світайло Ольги Миколаївни «Мотивація праці персоналу малого підприємства» – Диплом ІІІ ступеня; науковий керівник: Морозова Марина Едуардівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

За освітньо-професійною програмою«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» захищено 4 кваліфікаційні роботи. Кращими роботами були визнані:

 1. Головченко Тетяни Анатоліївни «Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства на прикладі підприємства ТОВ «Європейські технологічні насоси» – Диплом І ступеня; науковий керівник: Фещенко Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, професор кафедри;
 2. Костюк Світлани Василівни «Удосконалення формування і управління товарним асортиментом підприємства (на прикладі ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»)» – Диплом І ступеня;  науковий керівник: Іванилова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри;
 3. Кучеренка Олексія Віталійовича «Управління продуктивністю праці на підприємстві (за матеріалами  Приватне акціонерне товариство «Софія»)» – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Іванилова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент;
 4. Пінчука Миколи Віталійовича «Інформаційний менеджмент у системі управління підприємством (на прикладі державного підприємства «Жулянський машинобудівний завод «Візар – Диплом ІІ ступеня; науковий керівник: Ануфрієва Оксана Леонідівн, кандидат педагогічних наук, доцент;.

Під час захисту кваліфікаційних робіт здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти рекомендовано продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем:

 • за освітньо-професійною програмою«Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки – 8 магістрам;
 • за освітньо-професійною програмою «Психологія», спеціальності 053 Психологія – 13 магістрам;
 • за освітньо-професійною програмою«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 Менеджмент – 9 магістрам;
 • за освітньо-професійною програмою«Християнська педагогіка», спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки – 4 магістрам;
 • за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» – 2 магістрам;
 • за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціальності 073 Менеджмент – 2 магістрам.

Щирі вітання переможцям конкурсу, щирі вітання усім нашим магістрам-випускникам! Чекаємо Вас на навчання в аспірантурі!