ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

На кафедрі професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України підготовлено і вийшли з друку методичні рекомендації «Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики», авторів: Л. М. Петренко, Л. Ю. Султанова, П. С. Олешко, В. О. Купрієвич та інших.

Робота виконана за планом наукової підтеми кафедри «Методична система трансформації професійного розвитку фахівців в умовах Відкритого університету післядипломної освіти» теми наукового дослідження ЦІПО «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (реєстраційний номер 0120U104637).

У методичних рекомендаціях розкрито особливості професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти. Висвітлено стратегії  відкритої освіти в соціальній системі; проаналізовано дидактичне забезпечення професійного розвитку викладачів; узагальнено зарубіжний і  вітчизняний досвід та презентовано кращі практики окремих закладів освіти. Рукопис стане в нагоді керівникам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти, навчально-методичних центрів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, магістрантам, аспірантам і докторантам

.