Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи»

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи»

22–23 жовтня 2020 р. на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти спільно з ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Вербською ЗОШ І-ІІІ ступенів Дубенської районної ради Рівненської області відбулася в онлайн режимі Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні засади розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи».

Наукова тематика конференції охоплювала важливі психологічні аспекти формування та розвитку соціальних компетентностей особистості в сучасному освітньому просторі. У перший день конференції відбулися тематичні дискусії відповідно до напрямів: психологічні засади компетентнісної освіти, спрямованої на успішну самореалізацію особисті в суспільстві; структура соціальної компетентності особистості та сутнісне наповнення її компонентів; моделювання процесу розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників для потреб Нової української школи. Комплексну методику дослідження соціальних компетеностей педагога та підходи до збереження психологічного здоров’я особистості запропонувала науковий керівник проєкту Л. М.Карамушка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Із особливостями соціально-педагогічної компетентності педагогів познайомила доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України О. І. Бондарчук. Роль соціальної роботи в закладу освіти в сучасному медійному простору розкрила З. В. Рябова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Учасники конференції також акцентували увагу на пошуку інтегральної характеристики соціальної компетентності вчителя  з врахуванням важливості соціально-педагогічного та інклюзивного спрямування освіти, подолання етностереотипів та формування толерантності, ціннісно-смислової орієнтації здобувачів освіти, а також врахування особливостей дистанційного навчання та психологічного супроводу вчителя в організації навчання, виховання розвитку і соціалізації особистості учня в НУШ.

На другий день відбулася презентація майстер-класів та обговорювалися актуальність проблеми формування соціальних компетентностей вчителя, вплив на їх розвиток загальних тенденцій і перпектив компетентнісної освіти в умовах упровадження Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та Державного стандарту початкової загальної, базової середньої освіти на прикладі діяльності педагогів Вербської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дубенської районної ради Рівненської області.

У роботі конференції взяли участь понад шістдесят учасників – науковців, викладачів, методистів, керівники закладів освіти, аспірантів, магістрантів та педагогів України, які розкрили проблему формування соціальної компетентності особистості та забезпечення реалізації інноваційно-дослідницького проєкту регіонального рівня з розвитку соціальної компетентності педагога в умовах Нової української школи.

Учасники конференції прийняли ухвалу як рекомендації щодо подальшого дослідження проблеми на різних рівнях освіти та, зокрема, в умовах реалізації програми дослідження проєкту регіонального рівня із формування соціальних компетентностей  особистості у закладах освіти Рівненської області.

Матеріали конференції розміщені за посиланням: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php