ЗАРАДИ ЄДНАННЯ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ЗАРАДИ ЄДНАННЯ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Усвідомлюючиважливість зміцнення національної єдності, захисту українського суспільства від деструктивних інформаційних та пропагандистсько-маніпулятивних впливів та на виконання Указу Президента України Володимира Зеленського від 14 лютого 2022 року № 53/20221 «Про проведення заходів до Дня єднання» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України продовжує проваджувати комплекс заходів, присвячених консолідації українського суспільства, соборності та забезпечення єдності громадян країни. Серед таких заходів важливе місце посідають зустрічі з педагогічними, науково-педагогічними працівниками і здобувачами освіти з питань підвищення рівня обізнаності щодо протидії гібридним загрозам та інформаційно-пропагандистському впливу.

17 лютого 2022 року відбувся інформаційно-просвітницький захід «Інформаційно-пропагандистські впливи: розпізнати та запобігти», спікером якого була доцент кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти Вікторія Пугач,кандидат політичних наук, доцент. Захід ініційовано кафедрою менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (завідувачка Зоя Рябова) та відокремленим структурним підрозділом «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Демонструючи єдність, злагодженість, суспільну свідомість і прагнення миру, у заході взяли участь понад 160 осіб.

До учасників з промовами звернулися ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Микола Кириченко, доктор філософії; професор; директорка Центрального інституту післядипломної освіти Тамара Сорочан, доктор педагогічних наук, професор; Світлана Слободян, завідувачка навчально-методичної лабораторії відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доповідачка Вікторія Пугач розкрила сутнісні характеристики сучасних технологій та форм впливу на суспільну свідомість, методів маніпулювання інформацією й способи протидії інформаційній агресії.

У заході активну участь взяли проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Наталія Муранова; директорка Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО УМО, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Рожнова, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники Центрального інституту післядипломної освіти, Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО УМО НАПН України та відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ін.

З відеозаписом заходу можна ознайомитися на YouTube-каналі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за лінком: https://cutt.ly/zPzrdum