ЗАРАХУВАННЯ СЛУХАЧІВ НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НА 2022 РІК УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО

ЗАРАХУВАННЯ СЛУХАЧІВ НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НА 2022 РІК УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО

Відповідно до державного замовлення та Плану-графіка підвищення кваліфікації на 2022 рік у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України зараховано на навчання 3000 слухачів. Із них: 841 – по кафедрі професійної та вищої освіти, 710 – по кафедрі філософії і освіти дорослих, 639 – по кафедрі менеджменту освіти і права, 417 – по кафедрі відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, 393 – по кафедрі психології управління.

Приступили до навчання такі категорії слухачів: 741 особа (25%) – керівники, науково-педагогічні і педагогічні працівники закладів вищої освіти, 691 особа (23%) – керівники та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), 636 осіб (21%) – керівники і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, 437 осіб (15%) – керівники та педагогічні працівники закладів загальної середньої і дошкільної освіти, 181 особа (7%) – керівники і педагогічні працівники закладів позашкільної освіти, 171 особа (6%) – керівники і педагогічні працівники закладів післядипломної освіти, 80 осіб (2%) – керівники і педагогічні працівники методичних установ, 55 осіб (1%) – керівники і педагогічні працівники психологічних служб. У контингенті слухачів найбільше представлені м. Київ (469 осіб), області Львівська (262 особи), Черкаська (255 осіб), Чернівецька (210 осіб), Одеська (208 осіб), Полтавська (182 особи), Миколаївська (161 особа), Дніпропетровська (137 осіб), Волинська (127 осіб), Житомирська (123 особи).

У 2022 році близько 1700 слухачів обрали тематичні курси (у 2021 році цей показник становив 1200 слухачів), що свідчить про зростання інтересу до трендів сучасної освіти. За моделлю «Організація, яка навчається» підвищують кваліфікацію 1382 слухачі. Це дозволяє працівникам закладу освіти опановувати актуальні теми більш ефективно, навчатися без відриву від робочого місця. У зв’язку з продовженням карантинних обмежень і переходом на дистанційну форму навчання слухачі переважно обрали двоетапну модель організації освітнього процесу (2814 осіб), яка включає етап аудиторного навчання на платформі BigBlueButton і самостійної роботи в освітньому середовищі на платформі Adult Learning.

Слухачам надається можливість задоволення індивідуальних освітніх потреб шляхом вибору понад 120 спецкурсів.

Андрагоги Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України забезпечують трансформацію професійного розвитку слухачів курсів підвищення кваліфікації для майбутнього української освіти.

Разом до перемоги!