Засідання науково-методичної ради  ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Засідання науково-методичної ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

12 грудня відбулося заключне  у 2019 році засідання науково-методичної ради  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, на якому були присутні: М. О. Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих; Н. І. Клокар, перший проректор - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; О. М. Отич, доктор педагогічних наук, професор та ін.

М. О. Кириченко привітав членів науково-методичної ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, відзначив їх результативну роботу. Микола Олексійович   зазначив, що у 2008 році Університетом  започатковано проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти (ППО). Унаслідок розширення тематики і номінацій конкурсу в 2017 році його назву було змінено на Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти. За 2009 - 2019 рр. було успішно проведено одинадцять  конкурсів, розглянуто понад 500 науково-методичних розробок.

Метою конкурсу є ознайомлення широкої педагогічної громадськості з науково-педагогічними здобутками працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, сприяння впровадженню їх в освітню практику, а також обмін досвідом науково-методичної та навчально-методичної роботи між закладами післядипломної педагогічної освіти. Схвально, що Всеукраїнський конкурс  набув широкого визнання в  усіх  областях України, про що свідчить  щорічне зростання  кількості надісланих праць, – наголосив М. О. Кириченко. Отже, розповсюдження  матеріалів конкурсу має велике значення для упровадження у практику новітніх педагогічних, інформаційних технологій в умовах Нової української школи.

На засіданні відбулася  презентація праць переможців та учасників Одинадцятого всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти, яку представила методист вищої категорії відділу наукової роботи Н. В. Зернова. Наталія Володимирівна  повідомила членам науково-методичної ради, що   на конкурс  у 2019 році надійшло 83 праці з 15 областей України та м. Києва  за сімома номінаціями: «Монографії», «Посібники», «Методичні рекомендації»,  «Спецкурси», «Навчальні програми з навчально-методичним забезпеченням»,  «Дидактичні матеріали» ( опорні конспекти, робочі зошити тощо),  «Електронні ресурси навчання».

Активну і результативнуучасть у конкурсі брали Тернопільський  обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Перший проректор - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Н. І. Клокар оприлюднила наказ ректора  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «Про підведення підсумків Одинадцятого всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти у 2019 році», в якому зазначено переможців конкурсу та лауреатів.

Конкурсні роботи переможців Одинадцятого всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти у 2019 році було відзначено дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів у номінаціях: «Монографії», «Посібники», «Методичні рекомендації»,  «Спецкурси», «Навчальні програми з навчально-методичним забезпеченням»,  «Дидактичні матеріали (опорні конспекти, робочі зошити тощо),  «Електронні ресурси навчання».

Конкурсні роботи лауреатів  Одинадцятого всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних    і методичних праць з проблем післядипломної освіти у 2019 році також  були відзначені дипломами: «За актуальність, наукову і практичну цінність», «За інформаційну підтримку  талановитої молоді України», «За соціальну актуальність та інноваційність», «За науково-методичне забезпечення  упровадження Концепції «Нова українська школа», «За внесок у розвиток поняттєво-термінологічного апарату психології», «За актуальність проблеми», «За соціальну актуальність проблеми», «За інноваційну освітню ідею», «За інноваційність, актуальність та практичну цінність», «За практичну цінність».

На науково-методичній раді було розглянуто та затверджено науково-методичні матеріали, зокрема, методичні рекомендаціїкандидата  економічних наук, доцента, професора менеджменту освіти та права В. В. Супруна, аспіранта ДЗВО «Університет менеджменту освіти» К. В. Супруна «Мережеві технології електронного ділового листування» та «Анотований каталог конкурсних робіт учасників Одинадцятого всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти (2019 р.)», який підготували науково-педагогічні працівники відділу наукової роботи Університету.

Засідання науково-методичної ради відбулося в творчій  і дружній атмосфері.