ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

24 травня 2021 року під головуванням т.в.о. ректора, доктора педагогічних наук, професора Муранової Наталії Петрівни відбулося позапланове засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в онлайн режимі на платформі ZOOM.

Присвоєно вчені звання професора кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти, доктору педагогічних наук Султановій Лейлі Юріївні та доцента кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної освіти, кандидату педагогічних наук Кулішову Володимиру Сергійовичу.

Прийнято рішення про затвердження складу разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – «Психологія», галузь знань 05 – «Соціальні і поведінкові науки» Гомольської Лілії Петрівни та про призначення рецензентів та надання висновку про наукову новизну, теоретичне значення результатів дисертацій здобувачів наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка Денисової Анастасії Володимирівни та Зварич Ганни Володимирівни.