ВИПУСК 22(51) 2022

Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

 

Боровик Андрій, Дубініна Оксана. Педагогічні умови формування патріотичної свідомості здобувачів базової середньої освіти у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-10-27

Буряк Олена. Освітні електронні ресурси при роботі у дистанційному форматі: особливості реалізації

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-28-40

Любченко Надія. Soft skills та hard skills керівника закладу загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу у післядипломній освіті менеджерів

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-41-68

Mammadova Kifayat Rashid. Formation of behavioral culture of pre-school children in interactive phased physical culture exercises organized with sports-oriented didactic games

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-69-81

Ollo Vasyl. Prevention of offenses by police officers against juvenile offenders

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-82-101

Sadigova Sabina Oktay.The importance of environmental protection and the formation of ecological thinking among students

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-102-115

Спірін Олег, Вакалюк Тетяна, Мінтій Ірина, Іванова Світлана, Шимон Олександр. Технологія використання наукометричної бази даних Scopus для оцінювання результативності педагогічних досліджень

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-116-136

Стешиц Ірина.Принципи педагогіки партнерства в дії – ключ до конструктивної співпраці вчитель-учні-батьки

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-137-149

Чижевський Борис. Законодавчі вимоги стосовно організації державно-громадянського управління закладами загальної середньої освіти на засадах партнерської взаємодії

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-150-214

Szlachta Ewelina. Iluzja wolności w kłamstwie – wychowanie do poszanowania prawdy i odpowiedzialności za słowo

https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-22(51)-215-230