ВИПУСК 11(40) 2020

 Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Олена  Алейнікова, Ірина  Сіданіч, Тетяна  Бурлаєнко. Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-10-39)

Наталія  Бахмат. Професійна мобільність майбутніх фахівців сфери туризму 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-40-52)

Наталія  Грицак. Методика вивчення студентами-словесниками жанрової природи оповідання з урахуванням національної специфіки 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-53-69)

Ганна  Зварич. Теоретичні і практичні основи визначення інструментів моніторингу професійної діяльності викладачів закладів загальної середньої освіти 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-70-83)

Ольга  Косенчук, Юлія  Косенчук. Методологія оцінювання якості дошкільної освіти: реалії та перспективи 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-84-100)

Аліна  Мединська. Міжнародні програми державної підтримки професійного розвитку вчителів іноземних мов Франції 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-101-118)

Віктор  МихайловПідвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів органів влади з питань цивільної безпеки у вітчизняній педагогічній літературі 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-119-135)

Оксана  Протас. Трансформація інституту сім’ї як чинник умов сімейного виховання 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-136-153)

Євгенія  Процько. Використання інтернет-ресурсів у процесі підготовки вчителя англійської мови нового покоління 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-154-169)

Юрій  Скиба, Євгенія  Кочерга. Реалізація педагогічних умов розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів хімії у закладах післядипломної освіти 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-170-182)

Тетяна  Стойчик. Освітній кластер як форма соціального партнерства 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-183-198)

Василь  Федорець. Інтелектуально-ціннісний компонент здоров’язбережу-вальної компетентності вчителя фізичної культури в дзеркалі європейських ідей розуму 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-199-225)

Арина  Фрумкина. Анализ моделей процессов обучения различным дисциплинам в педагогической теории и практике 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-226-244)

Олена  Цогла. Актуальність формування мотиваційної компетентності педагога 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-11(40)-245-262)