ВИПУСК 12(41) 2020

 Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Катерина  Аверіна. Участь у просоціальній діяльності як складова розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-10-29)

Григорій  Білянін, Олександра  Поляк. Моделі прийняття управлінських рішень освітніми менеджерами в умовах реформування та децентралізації 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-30-43)

Віктор  Гладуш, Алла  Висоцька, Сергій  Дубовський. Корекція розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями засобами фізичного виховання 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-44-62)

Олена  Гончаренко. Фахова підготовка майбутніх соціальних працівників до гендерно чутливої соціальної роботи 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-63-76)

Марина  Єщенко. Вітчизняні та європейські практики розвитку громадянських компетентностей керівників закладів освіти 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-77-90)

Наталя  Іванова. Проєктна діяльність як педагогічна умова формування проєктної компетентності майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-91-105)

Вадим  Кірман, Людмила  Харлаш. Формування готовності вчителів математики навчати проведення обґрунтувань у стереометричних задачах  
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-106-127)

Наталія  Куриш. Роль післядипломної педагогічної освіти у формуванні готовності вчителів природничих спеціальностей до розвитку підприємницької компетентності старшокласників 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-128-144)

Віктор  Михайлов, Анна  Демків. Аналіз проблеми навчання фахівців з питань цивільної безпеки у зарубіжних наукових джерелах 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-145-165)

Тетяна  Мотуз. Розвиток професійних компетентностей вчителя в умовах реформування системи загальної середньої освіти 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-166-179)

Людмила  Ніколенко, Вєра  Шилонова. Сприятливий соціальний клімат в учнівському інклюзивному колективі 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-180-197)

Олег  Огірко. Духовно-моральне виховання молоді в спадщині Андрея Шептицького 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-198-218)

Лариса  Остролуцька. Інституалізація соціальної роботи щодо реабілітації дітей та молоді з інвалідністю (на прикладі міста Києва) 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-219-237)

Антоніна  Прокопенко, Валерія  Рава. Вдосконалення іншомовної компетенції за допомогою мобільного додатку «Інстаграм» 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-238-252)

Ганна  Сидоренко, Тетяна  Турицька. Роль критичного мислення та рефлексивної культури вчителів біології у формуванні професійних компетентностей 
(https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-12(41)-253-266)