ВИПУСК 13(42) 2020

 Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Базелюк Василь. Ефективна школа як ресурс забезпечення якості освіти https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-10-23

Verdiyeva Mehbanu Alimurad gizi. Modern pedagogical requirements to the teacher's professional competence https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-24-37

Гринюк Світлана, Заслужена Алла. Моніторингові дослідження у галузі вищої освіти: національний та наднаціональний виміри https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-38-58

Журавська Ніна. Формування готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування інновацій https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-59-72

Зварич Ганна. Моніторинг навчально-пізнавальної активності учнів як показника якості освітніх послуг  https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-73-86

Калусенко Валентина, Карташова Любов. Теоретичні основи підготовки спеціалістів в умовах інформаційного середовища https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-87-105

Кушнір Валентина. Лінгвістична компетентність як чинник мотивації самовдосконалення майбутніх медиків https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-106-122

Литовченко Світлана. Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів: контент щодо особливих освітніх потреб https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-123-139

Лопіна Наталія. Результати електронного навчального курсу «основи методології розробки електронних курсів у сфері медичної освіти» https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-140-169

Петренко Лариса. Стратегічні орієнтири професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-170-184

Піддячий Володимир. Сутність і зміст професіоналізації педагогів у контексті освіти впродовж життя https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-185-199

Aygun Rustamova. Initiation of training activities for junior schoolchildren. Crisis of ages 6–7 https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-200-212

Сіданіч Ірина. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Християнська педагогіка» https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-213-239

Стойчик Тетяна. Концептуальні основи управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-240-258

Ткачук Ганна. Кваліметрична оцінка технології учіння у процесі підготовки здобувачів вищої освіти з хімії https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-259-275

Тур Оксана, Яланська Світлана. Освітнє середовище як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-276-289

Уклеїна Лілія. Теоретичний аналіз розвитку управління підготовки майбутніх адміністраторів сфери підприємництва у закладі професійної (професійно-технічної) освіти https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-290-304

Faramazov Azer Suratullah oghlu. English phraseological units with temporal meaning: semantic characteristic https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-305-318

Юрков Анатолій. Готовності військового психолога до професійної діяльності у збройних силах України https://doi.org/10.32405/2218-7650-2020-13(42)-319-334