ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ "ВІСНИК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ" СЕРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ВИПУСК 16(45) 2021

 

ЗМІСТ

Bakhshaliyeva Tamara. The system of moral purification in Nasreddin Tusi's pedagogical heritage and its importance for high school students
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-10-22

Вініченко Алла. Формування соціокультурних цінностей молоді у процесі навчання в закладі вищої освіти
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-23-38

Гао Десян. Педагогічні умови формування готовності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до керівництва вокально-хоровими колективами
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-39-52

Глазунова Олена, Саяпіна Таїсія, Корольчук Валентина, Волошина Тетяна, Касаткіна Ольга. Цифрова компетентність майбутніх фахівців з економіки: етапи формування
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-53-77

Hamidova Khalida Aydin gizi. Systematic approach to results-oriented management of preschool education institutions
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-78-92

Jabbarova Konul Hidayat. Opportunities of the pedagogical quartet in the prevention of deviant behavior, taking into account the pedagogical and psychological characteristics of senior students
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-93-109

Докторович Валерія. Особливості управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-110-127

Касьян Сергій. Особливості відображення інформації в електронних освітніх ресурсах
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-128-139

Samedzade Farida. Instilling respect for family traditions in preschool children (large group)
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-140-156

Сергеєва Лариса. Розвиток сфери освітніх послуг в Україні
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-157-172

Cидоренко Вікторія. Діяльність школи педагогічного коучингу в умовах управління децентралізацією освіти в Україні
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-173-193

Сюй Цін. Структурні компоненти формування евристичного мислення магістрантів з хорового диригування
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-194-207

Федорків Юрій. Специфіка та зміст інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-208-224 

Чжан Бо. Методичне забезпечення формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-16(45)-225-238