ВИПУСК 17(46) 2021

 Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Близнюк Валентин. Модель професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності збройних сил України в умовах бакалаврату
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐10‐24

Добровольський Юзеф, Добровольський Віктор, Дубініна Оксана. Технологія планування та підтримки професійної кар’єри молодого викладача вищого військового навчального закладу у системі неперервної освіти
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐25‐42

Kazimova Aytan Fizuli. Necessary skills while teaching business english at non-specialized faculties in Azerbaijan (results of experiment)
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐43‐62

Литвин Валентина. Сучасні аспекти організації неформальної освіти майбутніх педагогів
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐63‐75

Марчук Ірина. Авторська концептуальна модель формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐76‐94

Олійник Віктор, Грабовський Петро. Структурно-функціональна модель організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладі післядипломної педагогічної освіти в умовах пандемії
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐95‐122

Піддячий Володимир. Методи розвитку андрагогічної компетентсті педагогів
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐123‐145

Сергеєва Лариса. Професійне орієнтування: сучасний погляд та перспективи змін
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐146‐160

Сорочан Тамара, Білоножко Олена. Педагогічні умови розвитку професійної культури вчителів ліцеїв у системі методичної роботи
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐161‐175

Шульгіна Олена. Розвиток правової культури педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, як педагогічна проблема
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐176‐192

Юзбашева Галина. Якість сучасної природничої освіти та підготовка вчителя до підвищення її показників
https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐193‐206