ВИПУСК 18(47) 2021

Завантажити випуск повністю (PDF)

Абрамова Оксана, Пуляк Ольга, Терещук Андрій. Формування м’яких навичок у здобувачів освіти через застосування тренінгових технологій
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-10-28

Білоножко Олена. Критерії та показники розвитку професійної культури вчителів ліцеїв у системі методичної роботи
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-29-45

Кириченко Микола, Сорочан Тамара, Карташова Любов, Оліфіра Лариса. Професійний розвиток педагогів у системі формальної й неформальної післядипломної освіти в період карантинних обмежень
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-46-65

Отамась Інна, Антонюк Людмила. Концепт soft skills педагогів у динаміці освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах діджиталізації
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-66-81

Отич Олена. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у контексті сучасних тенденцій модернізації системи вищої освіти України
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-82-102

Сергеєва Лариса. Основні аспекти розбудови доступності освітнього простору закладу професійної освіти (за результатами педагогічного експерименту)
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-103-122

Соболенко Ольга. Формування етичної культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-123-135

Спиридонова Євгенія. Дидактичні принципи управління формуванням правової компетентності бакалаврів технічних спеціальностей в умовах коледжу
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-136-158

Чепка Ольга. Особливості роботи громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні та Канаді
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-159-171

Штангей Світлана. Розвиток соціальності студентів в умовах інклюзивної освіти
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-18(47)-172-190