ВИПУСК 25 (54) 2023

Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Abuzarli Sevda. Ways of improving students’ communication-oriented oral speech skills in
English (through authentic materials)
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-10-25

Bakhshaliyeva Arzu. Methods and means used in summative assessment
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-26-43

Білоножко Олена. Екологічність спілкування як базова ознака професійної культури вчителів
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-44-56

Branitska Tatiana, Ryabokon Olga, Logutina Nataliya. Professional burnout of teachers as
psychological and pedagogical problem in modern conditions
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-57-72

Вишневська Ганна. Формування етнокультурних компетентностей керівників закладів
загальної середньої освіти
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-73-85

Huseynova Farida. Authentic assessment in developing students’ English language skills
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-86-104

Кириченко Микола, Сорочан Тамара, Карташова Любов. Цифрова екосистема
«Український відкритий університет післядипломної освіти»: модель 6.0
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-105-130

Kuliyeva (Mehdiyeva) Aytekin. Developing intercultural communication skills in teaching french
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-131-146

Кушнір Валентина, Камінська Ія. Інтерактивні методи як чинник розвитку «Soft skills»
майбутніх медиків
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-147-163

Любченко Надія. Післядипломна освіта керівників закладів загальної середньої освіти:
виклики в історичному вимірі розвитку
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-164-197

Mahmudova Konul. Formation of students' skills related to environmental protection
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-198-209

Mammadzade Afet. The place and role of problem solving in the educational process
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-210-222

Sadikhova Minaye. The possibilities of interacted usage of information technology in training
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-223-237

Ткачук Ганна. Особливості навчання аналітичної хімії хіміків-технологів у класичному
університеті
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-238-252

Чижевський Борис. Партнерська взаємодія учня, батьків і учителя у забезпеченні розвитку
та саморозвитку особистості
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-253-302

Штангей Світлана. Проблеми індивідуального навчання дітей із дитячим церебральним
паралічем в теорії спеціальної педагогіки
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-303-316

Федорець Василь, Сиданіч Ірина, Клочко Оксана. Феноменологія архетипу господаря в
українській культурі в контексті застосування компетентнісної парадигми в освіті:
етнопедагогічний аспект
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-317-338

Zeynalov Farahim. Interdisciplinary relations in teaching fine arts in primary schools
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-25(54)-339-350