ВИПУСК 26 (55) 2023

Завантажити випуск повністю (PDF)

Aliyeva Aida. Effective ways of organizing independent work of younger schoolchildren in the process of training life sciences
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-10-23

Aliyeva Ture. Formation of control and self-control skills in the mathematics training of young schoolchildren
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-24-35

Антощук Світлана. Підвищення цифрової компетентності здобувача технічної освіти у закладах фахової передвищої освіти
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-36-49

Babayeva Leyla. Actual problems of work on forming pedagogical tolerance in students
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-50-62

Боровік Андрій. Модель формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя історії у процесі фахової підготовки
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-63-75

Gasimova Sabina. Use of information and communication technologies as a means of efficiency of Аzerbaijani history lessons in secondary schools
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-76-88

Quliyeva Leyla. Assessment as a quality indicator of education
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-89-103

Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна. Спадщина Марії Гжегожевської в моделях спеціалізованої освіти, як шлях до формування наукової компетентності здобувача освіти
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-104-122

Захарова Валерія. Розвиток комунікативних навичок майбутніх стоматологів інтерактивними методами
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-123-138

Ibrahimli Arif. The importance of work on methods of education with teenage football players
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-139-152

Ibrahimova Nigar. The role of sports in the moral education of young people
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-153-166

Кириченко Микола, Марчук Інна. Сутнісні характеристики та методологічні основи державно-громадського управління закладами загальної середньої освіти
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-167-178

Любченко Надія. Інноваційна компетентність керівників закладів у контексті інноваційних проєктів щодо реформування загальної середньої освіти
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-179-198

Просіна Ольга. Реформування освіти: професійна трансформація педагогічних працівників у контексті війни та поствоєнного періоду
https://doi.org/10.58442/2218-7650-2023-26(55)-199-214