ВИПУСК 3(32) 2017

 Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Єрмоленко А. Б. Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих

Карчмажик Малгожата, Лопот-Джерва Кинга. Приобщение детей к искусству в современных школах Польши

Козійчук О. Г. Освітній простір навчального закладу як ресурс професійного самовизначення учнівської молоді

Кононенко А. Г. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічному навчальному закладі

Купрієвич В. О. Особливості мотивації професійного само-вдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів

Mariola Mirowska . Porównanie pojęć mentor, tutor, case manager w kontekście teorii i praktyki

Олійник В. В. Індивідуалізація освітнього процесу в системі післядипломної освіти на новому етапі розвитку української школи

Панасюк Н. Л. Експериментальна перевірка моделі управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету

Раус В. В. Розвиток професійної компетентності учителів початкової школи у системі неформальної післядипломної освіти як невід’ємна складова освіти впродовж життя

Ружицький В. А. Психолого-педагогічні засади розвитку професійних компетентностей майбутніх учителів початкових класів

Сергієнко В. П., Кашина Г. С. Організація тренінгів з підготовки вчителів інформатики до викладання курсів на вибір

Ситар І. В. Розвиток теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами на початку ХХІ століття

Удовиченко І. В. Теоретичні засади організації методичної роботи вчителів профільних класів у контексті вимог нової української школи