ВИПУСК 5(34) 2017

 

ЗМІСТ

Андрощук І. М. Сучасні вимоги до професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща

Дубініна О. В. Критерії та показники готовності вчителів до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності

Заславська С. І. Основні напрями формування готовності педагога до інноваційної діяльності закладів професійної освіти

Кашуба Л. В. Зміст професійної підготовки студентів факультету педагогічної освіти в контексті компетентнісного підходу

Лавринець А. П. Сучасний стан вокальногї підготовки вчителя музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти

Мажник Н. А. Методика вивчення індивідуальних особливостей студентів в освітньому процесі

Мусоріна М. О. Ґенеза термінологічного апарату проблеми формування базових компетентностей майбутніх фахівців судноводіння

Приходькіна Н. О. Компетенція, компетентність, медіакомпетентність: аналіз термінології

Ратушинська А. С. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до роботи в інформаційному освітньому середовищі

Ружицький В. А. Розвиток мистецьких компетентностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в умовах педагогічного коледжу

Стойчик Т. І. Сучасні вимоги щодо якості професійної освіти в Україні

Тимченко О. В. Використання технології «веб-квест» для організації самостійної роботи студентів

Тонне О. Ш. Умови оранізації самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації

Федорець В. М. Концептуалізація антропологічної моделі здоров’я-збережувальної компетентності вчителя фізичної культури