ВИПУСК 6(35) 2018

Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Апостол О. В. Упровадження іміджології як компоненти змісту магістерської підготовки викладачів у закладах вищої освіти

Базелюк О. В. Формування цифрової культури педагогічних працівників у закладах професійної освіти

Берека В. Є. Формування компетентності майбутнього менеджера освіти як провідне завдання сучасної освітньої політики

Голя Н. Г. До проблеми розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійно‐технічної освіти

Денисова А. В. Забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти в системі неперервної професійної освіти

Soňa Kariková, Beata Kosová. Paradoxes in the implementation of psychological consulting for teachers in the slovak republic

Клокар Н. І. Освітній кластер як альтернативна модель професійного розвитку керівників закладів освіти

Лисенко Г. І. Підготовка фахівців до викладацької діяльності у технічних вишах України в 1920–1930 роках

Маріола Міровска. Prowadzenie indywidualnego przypadku a case management: analiza teoretyczna

Сидоренко В. В. Реалізація політики з реформування освіти та запровадження концепції «Нова українська школа» у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Тимошко Г. М. Педагогічна діяльність як вагомий чинник розвитку організаційної культури керівника закладу освіти

Федорець В. М. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури: патопедагогічний аспект

Шолох О. А. Формування морально-духовних цінностей майбутніх психологів у процесі фахової підготовки