Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 13(42) 2020

 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГІЯ    

Бондаревська Ірина, Михайленко Вікторія. Навчальна програма «Психологія економічної поведінки фахівця» з методиками артроз витку https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-10-38

Бондарчук Олена, Брюховецька Олександра, Чаусова Тетяна. Гендерно-вікові особливості внутрішньої свободи особистості майбутніх психологів https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-39-53

Бондарчук Олена, Пінчук Наталія. Професійна автономність науково-педагогічних працівників як індикатор їх суб’єктивного благополуччя https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-54-70

Єрмакова Аліса. Проблеми сексуального здоров’я у сучасному світі https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-71-84

Кічук Антоніна. Деякі прикладні аспекти проблеми формування основ психоемоційного здоровʼя студентів https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-85-98

Фурман Вікторія. Психологічні особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та креативності студента https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-99-114

ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ    

Кураташвили Альфред. Экономический фашизм и его проявления в виде азартных «игр» и других преступных деяний в государстве https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-115-138

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ             

Діденко Ніна. Вплив сучасної парадигми публічного управління на вироблення та прийняття управлінських рішень https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-139-152

Кириченко Микола, Отамась Інна. ЮНЕСКО та ООН про поінформованість населення щодо Covid-19: перспективи https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-153-168

Лукіна Тетяна. Державна підсумкова атестація випускників гімназій в умовах карантинних обмежень освітного процесу https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-13(42)-169-202