Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 14(43) 2020

 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГІЯ    

Бевз Галина, Мельник Аліна. Інформація та соціальна інформація як предметна сфера психологічних та міждисциплінарних досліджень 
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-10-32

Брюховецька Олександра. Формування управлінської емпатії як ключової професійно важливої яості керівників закладів загальної середньої освіти
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-33-50

Давидова Оксана. Емпіричне дослідження взаємозв’язку стереотипного образу професії психолог із проявом рефлексії у студентів психологів
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-51-67

Довгань Наталія. Категорія тексту поколінь: соціокультурний аспект
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-68-83

Жебчук Іван. Ситуативне використання засобів психологічного впливу в управлінській діяльності директора школи
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-84-101

Sannikov Oleksandr. Thoroughness as a factor of personality’s decision-making
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-102-121

Торба Наталія, Верченко Надія. Дослідження компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професіно-технічної) освіти
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-122-138

ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ  

Zinaida Smutchak. Pandemic of Covid-19 as key impact factor on labour market in Ukraine
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-139-153

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ       

Кураташвили Альфред. Теоретические основы государственного управления в условиях социализма с китайской спецификой
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-154-182

Сандрачук Ярослав. Медіація як альтернативний спосіб вирішення адміністративних спорів: зарубіжний та вітчизняний досвід
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-183-199

Супрун В’ячеслав. Гендерний підхід та гендерно-орієнтоване бюджетування освіти як пріоритет державної політики України
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2020-14(43)-200-230