Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 3(32) 2017

 

ЗМІСТ

Бевз Г.М. Особистісний та суспільний контекст опанування професією майбутніми психологами

Боковець О. І. Основні парадигмальні позиції дослідження структурної організації інноваційного потенціалу особистості

Bondarchuk O. Socio-psychological problems and mechanisms of brand communication in the sphere of educational services

Ivkin V. Organizational culture of secondary educational institutions: staff’s’ assessment of real and desirable types of culture

Гальцева Т. О. Психолого-педагогічна модель підвищення рівня навчальної самоефективності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти

Дзюба Т. М. Віртуальна агресія як результат інтернет-залежної поведінки підлітків

Крупельницька Л. Ф., Шпортун О.М. Здатність до генерування гумору: зв’язки з емоційним та невербальним інтелектом і особистісними факторами при психічній патології

Санніков О. І. Від стилю прийняття рішень до стильових характеристик особистості: генеза уявлень

Сухенко Я. В. Психологічний відбір майбутніх психологів під час вступу до вишу

Перегончук Н. В., Чумак Т. О. До проблеми соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців в умовах антитерористичної операції