ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбудеться  

27 травня 2020 р. о 14.30