19.11.2020 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

19. 11. 2020 р.

о 12.00

відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03

у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Скорнякової Олени Володимирівни на тему «Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у технічних коледжах» (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Офіційні опоненти:

  • Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
  • Кабак Віталій Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Луцького національного технічного університету.