Оголошено конкурс наукових учнівських проєктів і розробок на 2021рік!

   

Увага!

Оголошено конкурс наукових учнівських проєктів і розробок на 2021рік!

ВСЕУКРАЇНСЬКА «УНІВЕРСІАДА-2021»

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології
Державного закладу вищої освіти
«Університет менеджменту освіти»

проводить

Всеукраїнськийконкурс на кращий учнівський проєкт і розробку

МЕТА КОНКУРСУ – розкриття творчого потенціалу особистості, сприяння розвитку проєктної діяльності учнів, набуття молодим поколінням соціального досвіду, підтримка обдарованої молоді.

Напрями конкурсу:

  • Психологія;
  • Основи економіки;
  • Основи менеджменту;
  • Іноземні мови (англійська);
  • Математика;
  • Біологія;
  • Географія;
  • Історія України;
  • Комп’ютерні науки.

Для участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів закладів загальної середньої освіти та учні 1-3 курсів закладів професійно–технічної (професійної) освіти, які виявили бажання займатися науково-дослідницькою діяльністю.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

І ЕТАП – подання робіт, рецензування науковцями ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відбір робіт для захисту до 15 березня 2021 року;

ІІ ЕТАП – захист проєктів та визначення за кількістю балів переможців конкурсу – 26 березня 2021 року (11:00 год.)

 

Партнером проєкту виступає:

АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ «ДИТИНА»,

який забезпечує наших учасників цінними призами

 

 

УВАГА!

Учні – члени МАН – беруть участь в «Універсіаді» на загальних умовах.

Переможці районного (міського, обласного) конкурсу науково-дослідних робіт подають роботи на рецензування поза конкурсом і запрошуються на учнівську конференцію 26 березня 2021 р.

Всі матеріали приймаються до участі у конкурсі після перевірки на плагіат та рецензування незалежними експертами. Наукові учнівські проєкти і розробки, які подаються на конкурс мають бути ретельно перевірені й повністю відредаговані.

Якщо конкурсна робота не містить практичної значущості; не відповідає напрямам конкурсу; виконано з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача; не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки), конкурсна комісія залишає за собою право не приймати учнівські проєкти і розробки до участі у конкурсі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ УЧНІВСЬКИХ ПРОЄКТІВ І РОЗРОБОК:

Структура роботи:

ВСТУП (висвітлюється актуальність, мета та завдання проєкту);

РОЗДІЛ І (здійснюється теоретичний опис та аналіз теоретичної й практичної складових проєкту чи розробки);

РОЗДІЛ ІІ (висвітлюються практичні результати проєкту або його аналітична значущість)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Технічні вимоги до оформлення проєкту:

Обсяг – до 50 повних сторінок у форматі А4, заповнення останньої сторінки до вступу, розділів, висновків не менше 75%, набраних в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Шрифт тексту Times New Roman 14, абзац 1,25, міжрядковий інтервал 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати.

Список використаних джерел має містити не більше 50 найменувань.

 

КОНТАКТНА ОСОБА ВІД ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»:
тел.+38(066)708-79-16 – Дубініна Оксана Володимирівна (м. Київ)

ЗАЯВКИ (додаток) НА УЧАСТЬ ТА КОНКУРСНІ МАТЕРІАЛИ

з позначкою «На конкурс» надсилати на e-mail: conf_nnimp@ukr.net

 

ПРОВЕДЕННЯ ОЧНОГО ЕТАПУ  КОНКУРСУ  ВІДБУДЕТЬСЯ  У ДИСТАНЦІЙНОМУ  ФОРМАТІ  НА  ПЛАТФОРМІ GOOGLE  MEET 
(інструкція по роботі з платформою)

26  березня 2021р. о 11.00