З 15.03.2020 р. курси підвищення кваліфікації відбуватимуться згідно з планом-графіком в режимі віддаленого доступу

 

Шановні слухачі!

З 15.03.2020 р. на підставі наказу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 27.08.2020 № 01-01/399 «Про організацію освітнього процесу в ЦІПО у період карантинних обмежень», наказу від 28.12. 2020 р. № 01-01/698 «Про продовження навчання за дистанційною формою» курси підвищення кваліфікації відбуватимуться згідно з планом-графіком в режимі віддаленого доступу з використанням інтернет-технологій.

Просимо вас: 

Отримати необхідні матеріали та рекомендації від куратора-тьютора.

  1. Відвідувати онлайн-заняття, а також працювати дистанційно в освітньому середовищі на платформі LMS Аdle.

З розкладами занять можна ознайомитися на сторінці «Слухачам» сайту ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: http://umo.edu.ua/slukhacham/rozklad-zanjatj-slukhacham .

З питань проходження підвищення кваліфікації звертатися:

Навчальний відділ
Гордієнко Наталія Василівна (завідувач) – 095 884 46 93;
Годорож Ольга Володимирівна – 067 961 84 60;
Куратори-тьютори навчальних груп, форма навчання очно-дистанційна: 

 

 Шифр

Категорія слухачів

Випус

кова кафедра

ПІП/б куратора-тьютора

Телефон

Електронна пошта

І етап (15.03–19.03); ІІ етап (20.03–18.09); ІІІ етап (20.09–24.09)***

4.24.

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на базі НМЦ П(ПТ)О Чернівецької області)

ПВО

Доц.Купрієвич В.О.

Проф. Сергеєва Л.М.

Ст. викл.

Антонюк Л.А.

097-272-72-28

096-210-09-91

 

099-323-01-50

vik_torik@ukr.net

lase2508@gmail.com

 

ludmillaa007@ukr.net

1.2.3.

Методисти обласних навчальних (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти

ПВО

Проф.

Петренко Л.М.

098-221-2167

inlaf@ukr.net

1.1.11

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (на базі ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну»)

ВОС

ІКТ

Ст. викл.

Андрос М.Є.

д. 275-85-54

м. 067-238-40-32

androsme72@ukr.net

І етап (15.03–19.03); ІІ етап (20.03–04.09); ІІІ етап (06.09–10.09)***  

1.7.10

Викладачі-тьютори (організато-ри) дистанційного навчання в закладах фахової передвищої освіти (коледжах, технікумах) (на базі Київського коледжу будівни-цтва, архітектури та дизайну)

ВОС

 ІКТ

Проф.

Ляхоцька Л.Л.

м.093-939-54-04

м.067-291-43-54

 

lyahotska@ua.fm

4.44.

Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті (на базі Київського державного коледжу туризму та готельного господарства)

ФОД

Доц.

Скрипник М.І.

096 487 20 94

<marina_scripnik@ukr.net>

Бажаємо Вам успішного професійного розвитку! 

З повагою,
директорат Центрального інституту післядипломної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»