31 серпня 2020 року відбудеться Всеукраїнський телеміст з онлайн-трансляцією:«УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ, АКЦЕНТИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
LMS«ПРОФОСВІТА»PORTA-PROF-STUDIA»)

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ОСВІТЯНИ, НАУКОВЦІ, МЕНЕДЖЕРИ ОСВІТИ,
МЕТОДИЧНІ СЛУЖБИ ВСІХ РІВНІВ, ПЕДАГОГИ ПРОФЕСІЙНОЇ І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

31 серпня 2020 року об 11.00 відбудеться

Всеукраїнський телемістз онлайн-трансляцією:

 «УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ, АКЦЕНТИ»

Біла Церква – Київ – Дніпро – Харків – Одеса – Кропивницький – Миколаїв – Полтава – Чернігів – Рівне – Суми

Основна проблема для спільного розв’язання – невідповідність підготовки кваліфікованих кадрів викликам національної економіки, сучасного ринку праці, знаннєвого суспільства та потребам фахівця, професіонала, особистості.

Питання для обговорення

  1. Модернізація змісту, форм, моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників на компетентнісній основі.
  2. Сучасні підходи освіти дорослих.
  3. Технології формальної і неформальної освіти для безперервного професійного розвитку фахівців.
  4. Варіативні програми підвищення кваліфікації педагога П(ПТ)О на засадах компетентнісного підходу.
  5. Співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти з ключовими стейкґолдерами і бізнес-партнерами.
  6. Розроблення професійних профілів педагогічних працівників із визначеними компетентностями відповідно до завдань реформування П(ПТ)О.
  7. Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії із ключовими стейкґолдерами.

Ініціатори та модератори Всеукраїнського телемосту: науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЗАХОДУ ВІДБУДЕТЬСЯ НА LMS «ПРОФОСВІТА» (profosvita.orgРОЗДІЛ_Всеукраїнський телеміст).

 

ФОРМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAgW4Y2XI9k8EL-krlfMX74JaQ1exlOiTOuRJvB-1bx-z5Sg/viewform

Інноваційно, професійно, компетентнісно спрямовано,клієнто зорієнтовано

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ ТА ВСЕБІЧНОГО ДІАЛОГУ