Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Центрального інституту післядипломної освіти

завідувача кафедри: менеджментуосвіти та права – 1 одиниця, психології управління – 1 одиниця, професійної і вищої освіти – 1 одиниця.

Вимоги до кандидата на посаду завідувача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь доктора наук, вчене (почесне) звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи ‑ не менше 5 років;

професора кафедри: відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій1 одиниця,менеджментуосвіти та права – 2 одиниці, психології управління– 1 одиниця, професійної і вищої освіти – 2 одиниці.

Вимоги до кандидата на посади професора кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура. Науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора (доцента), відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах або закладах післядипломної освіти не менше п’яти років, є автором підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових праць.

доцента кафедри: відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій2 одиниці; філософії і освіти дорослих – 6 одиниць, психології управління – 2 одиниці, професійної і вищої освіти – 2 одиниці.

Вимоги до кандидатів на посади доцентів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура. Науковий ступінь кандидата (доктора) наук, як правило, вчене звання доцента, або старшого наукового співробітника, має стаж науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах або закладах післядипломної освіти не менше трьох років.

- старшого викладача кафедри: філософії і освіти дорослих – 2 одиниці, психології управління – 1 одиниця.

Вимоги до кандидатів на посади старших викладачів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата наук або доктора філософії або кваліфікацію магістра (спеціаліста) за профілем кафедри. Стаж наукової, науково-педагогічної роботи – не менше 2 років.

Для участі в конкурсі необхідно надати:

- заяву про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію;

- ксерокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;

- копії дипломів про вищу освіту (другий рівень разом з додатками), дипломів та атестатів про науковий ступінь та вчене звання;

- копію трудової книжки, засвідченої у відділі роботи з персоналом;

- копії документів про підвищення кваліфікації, стажування тощо протягом останніх п’яти років;

- список наукових публікацій, оформлений відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.);

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;

- довідка про проходження флюорографічного огляду;

-  копію документів про відношення до військового обов'язку;

- характеристики, рекомендації тощо.

Університет житлом не забезпечує.

Заяви та документи приймаються Конкурсною комісією за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а (корпус 2, відділ роботи з персоналом, кімната 422-423 з 9.00 до 16.00 год.), протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за телефонами: (044) 481-38-37 та (044) 481-38-10 + внутрішній 827.

Документи, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду Конкурсною комісією не будуть.