ДЗВО «Університет менеджменту освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології та Центрального інституту післядипломної освіти

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології (далі- ННІМП) та Центрального інституту післядипломної освіти (далі- ЦІПО):

- завідувача кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП.

Вимоги до кандидата на посаду завідувача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;

професора кафедр: педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП – 0,5 одиниці, професійної і вищої освіти ЦІПО – 1 одиниця.

Вимоги до кандидатів на посади професора кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура,  науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене (почесне) звання або старшого наукового співробітника відповідно до профілю кафедри, є автором підручників, навчально-методичних посібників, інших наукових праць. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;

доцента кафедри психології та особистісного розвиткуННІМП – 1,5 одиниці, педагогіки, управління та адміністрування ННІМП – 0,25 одиниці, 0,5 одиниці, публічного управління та проектного менеджменту ННІМП – 0,5 одиниці та 1 одиниця (з 16.09.2020 р.), кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО – 2 одиниці, професійної і вищої освіти ЦІПО – 2 одиниці.

Вимоги до кандидатів на посади доцентів кафедр: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата (доктора) наук відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;

- старшого викладача кафедр: публічного управління та проектного менеджменту ННІМП – 0,25 одиниці, філософії і освіти дорослих ЦІПО – 1 одиниця, професійної і вищої освіти ЦІПО – 1 одиниця.

Вимоги до кандидатів на посади старшого викладача кафедри: громадянство України, вільне володіння державною мовою, високий професійний рівень, досконале володіння педагогічною майстерністю, дотримання принципів педагогічної етики і загальнолюдської моралі, висока загальна культура, науковий ступінь кандидата наук або (доктора філософії) або кваліфікація магістра за профілем кафедри без вимог до стажу наукової, науково-педагогічної роботи.

Для участі в конкурсі необхідно надати:

- заяву про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію;

- ксерокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України;

- копії дипломів про вищу освіту (другий рівень разом з додатками), дипломів та атестатів про науковий ступінь і вчене звання;

- копії документів про підвищення кваліфікації, стажування тощо;

- список наукових публікацій, оформлений відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.);

- довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;

- довідка про проходження флюорографічного огляду;

- характеристики, рекомендації тощо.

Університет житлом не забезпечує.

Заяви та документи приймаються Конкурсною комісією за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а (корпус 2, відділ роботи з персоналом, кімната 422-423 з 9.00 до 16.00 год.), протягом 30 календарних днів від дня публікації оголошення.

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати за телефонами: (044) 481-38-37 та (044) 481-38-10 + внутрішній 827.

Документи, що не відповідають вимогам, прийматися до розгляду Конкурсною комісією не будуть.