КРУГЛИЙ СТІЛ «ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ» 29 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!

На базі Університету менеджменту освіти НАПНУ 
29 жовтня 2015 р.

в рамках VІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції
«Теорія і практика дистанційного навчання в освіті»
буде проведено
 КРУГЛИЙ СТІЛ «ВІДКРИТА ТА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

Мета КРУГЛОГО СТОЛУ: наукова комунікація провідних науковців, молодих дослідників та практиків-освітян щодо ознайомлення із вітчизняними та зарубіжними теоретичними напрацюваннями та практичним досвідом щодо тенденцій впровадження та подальшого розвитку відкритої післядипломної педагогічної освіти; спрямування результатів наукових досліджень на модернізацію освітньої діяльності навчальних закладів; сприяння систематизації та розповсюдженню сучасних галузевих та міждисциплінарних знань, оволодінню новітніми досягненнями наукової методології.

Цільова аудиторія: керівники та викладачі навчальних закладів, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі, автори дистанційних курсів, тьютори.

Проблемне поле КРУГЛОГО СТОЛУ:

 • Теорія і практика відкритої та дистанційної освіти;
 • теоретичні орієнтири та актуальні проблеми відкритого інформаційного середовища навчального закладу;
 • педагогіка і психологія відкритої та дистанційної освіти;
 • дистанційні технології навчання у ЗНЗ та ВНЗ;
 • професійне зростання вчителя з використанням технологій ДН;
 • впровадження та перспективи відкритої післядипломної педагогічної освіти;
 • проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти;
 • організація наукової роботи на основі хмарних технологій.

Супровід КРУГЛОГО СТОЛУ забезпечує сайт за адресою:  
http://bit.ly/1QzTCYC
Увага! Участь в КРУГЛОМУ СТОЛІ  безкоштовна

Для участі в КРУГЛОМУ СТОЛІ до 20 жовтня 2015 року подати:

заявку учасника (http://bit.ly/12Ml2Sa - електронна форма); тези доповіді; презентацію доповіді.

Наданням заявки на участь в КРУГЛОМУ СТОЛІ автори висловлюють згоду на публікацію статті в мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції. Передрук матеріалів можливий лише зі згоди автора.

Тези доповідей будуть розміщуватися на сайті КРУГЛОГО СТОЛУ по мірі надходження матеріалів до оргкомітету.

Програму КРУГЛОГО СТОЛУ, збірник тез доповідей буде видано в електронному вигляді та розміщено на сайті КРУГЛОГО СТОЛУ.

Кожен із учасників КРУГЛОГО СТОЛУ за замовленням зможе отримати сертифікат учасника конференції у вигляді файлу в форматі PDF.

29 жовтня 2015 р. відбудеться проведення КРУГЛОГО СТОЛУ у форматі он-лайн вебінару з прямою трансляцією через сервіс YouTube.

Тези доповіді та презентацію для участі треба надсилати за адресою: labsvo@gmail.com

Тези доповіді виконують українською, російською або англійською мовами обсягом 1,0 сторінки формату А4; відстань між рядками – один інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times Roman, кегель 12; поля: верхнє, нижнє, праворуч – 20 мм, ліворуч – 25 мм. Середня кількість знаків у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 15.

Перший рядок: Прізвище та ініціали автора, вирівнювання за правим краєм, текст напівжирним курсивом. Другий рядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Далі – текст доповіді.

Внизу сторінки необхідно надати інформацію про автора: ПІБ (повністю, курсивом), науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, телефон, електронна адреса.

Приклад:

Калачова Л. В.

ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ДО ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Текст доповіді...

Калачова Людмила Володимирівна,
Науковий співробітник лабораторії систем відкритої освіти НДІ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН України
тел.: +38(067)7534664,
e-mail: kalachova_lyuda@mail.ru

Додатково пропонуємо до Вашої уваги видання ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, в яких Ви можете публікувати результати Ваших наукових досліджень:

 1. Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою» (http://www.umo.edu.ua/elektronne-naukove-faxove-vidannya-qteorya-ta-metodika-upravlnnya-osvtoyuq)
 2. Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (http://journal.iitta.gov.ua)
 3. Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (http://umo.edu.ua/zbrnik-naukovix-pracz-qvsnik-pslyadiplomno-osvtiq)
 4. Журнал «Післядипломна освіта в Україні» (http://umo.edu.ua/zhurnal-qpslyadiplomna-osvta-v-ukranq)

 

Лабораторія систем відкритої освіти
НДІ УМО НАПНУ:
т.: (044) 481-38-10 дод.844; 0677534664
e-mail: : labsvo@gmail.com
сайт:  https://sites.google.com/site/openeducationppo/
Калачова Людмила Володимирівна
(відповідальний секретар конференції)
Університет менеджменту освіти,
Лабораторія систем відкритої освіти,
вул. Артема, 52-А, корпус ІІ, каб.429
м. Київ, Україна, 04053.