Лист-відповідь про розгляд звернень пана Й. Затько та повідомлення про розірвання угоди про співпрацю між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та приватним закладом "Європейський інститут післядипломної освіти" (Словацька Республіка)