ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР НА ПРОГРАМУ МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР НА ПРОГРАМУ МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ

У рамках співробітництва між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Вищою школою управління охороною праці в Катовіце (Республіка Польща) оголошується набір на програму міжнародного стажування!

Запрошуємо науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти третього освітнього рівня (доктор філософії) пройти онлайн стажування у Вищій школі управління охороною праці в Катовіце (Республіка Польща).

Тема стажування «Забезпечення якості освіти у Вищих навчальних закладах».

Кількість годин: загальна - 180 годин (6 ECTS). Серед них:

40 годин – у синхронній формі на платформі MS Teams;

40 годин – виконання проєктних завдань;

100 годин – у асинхронній формі на платформі дистанційного навчання ВШУОП Moodle.
 

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ

Мета програми - ознайомлення з системою управління якістю та специфікою формування навчальних програм.

Загальна кількість годин - 180 (6 ECTS)

І. Система вищої освіти в Польщі (І та ІІ освітні рівні, аспірантура, післядипломна та професійна освіти).

1. Фінансування навчального процесу. Гранти, спрямовані на науку та розвиток.

2. Мобільність студентів та науково-педагогічних кадрів в рамках державних і Європейських програм (Еразмус+, програми стажування).

3. Міжнародне партнерство у сфері освіти.

ІІ. Організація навчання у ВШУОП.

1. Правові засади діяльності. Акредитація.

2. Система освіти (І та ІІ освітні рівні, аспірантура, післядипломна та професійна освіти).

3. Дидактична інфраструктура (навчальні лабораторії, бібліотека, спортивні та соціальні об’єкти).

4. Програми спільного навчання. Програма «Два Дипломи».

5. Освітні програми, що фінансуються з європейських фондів.

6. Статус іноземного студента.

ІІІ. Система забезпечення якості навчання.

1. Оцінювання навчального процесу.

2. Кадрове забезпечення.

3. Навчальні програми (ефекти навчання, матриці, навчальні програми дисциплін, плани, кредити ECTS, виробничі практики).

4. Система дипломування. Компетентність дипломних керівників (галузі і предмети наукових досліджень, науковий доробок). Система антиплагіату.

5. Моніторинг якості освітньої діяльності: роль експертів з підприємств, випускників, студентів. Процедури якості, контрольні відвідування, взаємовідвівдування.

6. Дистанційне навчання. ІТ-інфраструктура.

IV. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання.

1. Правове регулювання. Права на безпечні умови праці і навчання у вищих навчальних закладах Польщі.

2. Обов’язки ВНЗ по забезпеченню безпечних умов праці і навчання.

3. Правила пожежної безпеки в навчальних корпусах – умови, яких слід дотримуватися, інструкції з евакуації, інструкції дій у випадку виникнення аварійної ситуації.

4. Організація навчання та перевірки знань з питань безпеки.

V. Підготовка фахівців у галузі безпеки праці. І освітній рівень (інженерна освіта), ІІ  освітній рівень – спеціальності «Безпека і гігієна праці», «Пожежна безпека» і «Європейський менеджер безпеки і гігієни праці».

 

Термін проходження стажування:

1 червня - 30 вересня 2021 р. (з перервою на відпустку у серпні)

Учасники програми отримуютьСертифікат (польською мовою), Довідку про проходження стажування з Програмою стажування (польською, англійською і українською мовами).

Для участі у стажуванні необхідно на мейл відділу міжнародного співробітництва ДЗВО «УМО» okoshchenko@wszop.edu.pl вислати сканкопії Реєстраційної карти (електронний бланк знаходиться у відділі) та оплати за проходження стажування.

Вартість стажування - 150 євро

Набір триває до 18 травня 2021 року!!!

З усіма питаннями щодо міжнародного стажування звертайтеся до відділу міжнародної співпраці ДЗВО «УМО».

Контактна особа - кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач відділу міжнародного співробітництва - Ковтун Оксана Анатоліївна, моб. тел.: 0672533165.