УВАГА! ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, СЛУХАЧІВ, ВИКЛАДАЧІВ!

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України проводить онлайн-опитування з питань щодо організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації під час карантину.

Опитування анонімне, його результати будуть використані для вдосконалення організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Заповнення анкет займе не більше 10 хв.

Результати опитування щодо дистанційного навчання буде оприлюднене на сайті університету.

Просимо дати відповіді на запитання до 25 травня 2021 року:

Щиро дякуємо! Разом зможемо вдосконалити систему забезпечення якості вищої освіти!