УВАГА! ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОПИТУВАННЯ!

До уваги здобувачів вищої освіти ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» денної форми навчання та науково-педагогічних працівників!

Запрошуємо долучитись до Всеукраїнського опитування «Ціннісні орієнтири українського студентства»!

Українська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції в рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA) «ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні» започатковують дослідження щодо ціннісних трансформацій у середовищі українського студентства та проводить всеукраїнське опитування «Ціннісні орієнтири українського студентства». Дослідження та опитування організовано спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні (проєкт ЄС).

Опитування має на меті з’ясувати актуальний ціннісний клімат і виявити динаміку ціннісних трансформацій у середовищі українського студентства. Головним результатом дослідження буде розробка ефективної стратегії комунікації проєвропейських ціннісних орієнтацій українського студентства.

Хто може долучитися до дослідження?

Здобувачі вищої освіти бакалаврату та магістратури денних відділень усіх років навчання та профілів підготовки, що мають українське громадянство та науково-педагогічні й адміністративні працівники.

Як взяти участі у дослідженні?

Здобувачам вищої освіти:

Науково-педагогічним та адміністративним працівникам: подайте заявку на проведення в Університету фокус-групи за темою дослідження (бесіда у вільній формі тривалістю до 1 години із гендерно збалансованою групою 8-10 студентів різного віку та профілю підготовки).

Організатори фокус-груп отримають сертифікати учасників міжнародного дослідницького проєкту.

З усіма питаннями щодо організації та участі у фокус-групі звертайтеся, будь-ласка, до відділу міжнародної співпраці УМО. Контактна особа - кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач відділу міжнародного співробітництва ДЗВО «УМО» - Ковтун Оксана Анатоліївна, моб. тел.: 0672533165