відбудеться Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку суспільства»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

«СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДИЗАЙНУ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ», М. СУМИ

  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

06 листопада 2019 року о 14:00 відбудеться  Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку суспільства»

Організатори семінару: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти; «Сумський центр професійно-технічної освіти дизайну та сфери послуг», м. Суми.

До участі в семінарі запрошуються керівники та методисти навчально-методичних центрів, керівники та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації, аспіранти, фахівці в галузі навчання дорослих.

Мета семінару: обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом навчання,інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку,  виховання та розвитку особистості учня, як майбутнього фахівця; вдосконалення освітнього процесу в закладах професійно-технічного напряму; підвищення психолого-педагогічної та науково-методичної компетентності педагогічних працівників; розвиток інформаційно-цифрових компетентностей педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті діджиталізації освіти та соціальної й громадянської компетентностей для забезпечення навчання впродовж життя.

Питання для обговорення семінару:

 1. Психолого-педагогічна компетентність педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Науково-методична компетентність педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 3. Розвиток інформаційно-цифрових компетентностей педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у контексті діджиталізації освіти.
 4. Соціальна та громадянська компетентність як категорії ключових компетентностей для забезпечення навчання впродовж життя.
 5. Організаційні умови професійного розвитку майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О.
 6. Управлінські дії старшого майстра щодо формування і розвитку творчих здібностей майстра виробничого навчання.
 7. Створення умов розвитку психолого-педагогічної компетентності майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О.
 8. Психолого-педагогічні умови підготовки майстрів виробничого навчання до впровадження інновацій.
 9. Організація та управління роботою з охорони праці в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
 10. Контроль роботи з охорони праці у виробничих майстернях, учбових полігонах та на підприємствах під час проведення виробничої практики.
 11. Виробничо-комерційна діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти в сучасних умовах

Термін проведення: 06 листопада 2019 року о 11:00

Робоча мова семінару: українська, англійська, російська.

Інформаційний листок семінару буде розміщено на Web-сторінці за адресою: http://ipo-ipp.com.ua/

За результатами семінару буде підготовлено збірник матеріалів і сертифікат учасника. Збірник буде розміщено за адресою: http://kafpppo.inf.ua/

Участь у семінарі безкоштовна.

Вимоги до матеріалів:

Ім’я файлу повинне відповідати прізвищу доповідача із зазначенням: для заявки – Заявка, для тез – Тези.

Наприклад: Фоменко - заявка, Фоменко - тези.

Вимоги до тез:

Перший рядок – Номер і назва секції, шрифт Times New Roman 12 розміру.

Другий рядок – Назва тез посередині рядку великими літерами (без крапки), шрифт Times New Roman 14 розміру, жирний.

Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, повна назва установи, де працює або навчається автор, місто, область (шрифт Times New Roman 12 розміру).

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 2 см, шрифт Times New Roman 14 розміру, міжрядковий інтервал – 1,0.

Список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». У тексті посилання позначаються квадратними дужками зі вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].

Обсяг тексту: до 5 сторінок у форматі .doc, docx.

Адреса оргкомітету:

09108 м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4. БІНПО

Відповідальна за збір матеріалів семінару: Харагірло В.Є.,
е-mail: viraharagirlo@gmail.com
+38 095-208-16-98
+38 068-165-80-38

 Оргкомітет семінару!