Відбудеться захист дисертації БАЛАХТАР КАТЕРИНИ СЕРГІЇВНИ у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.006

У спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.006з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю - 053 «Психологія».

Тема дисертації – «Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти»

 

Захист дисертації  відбудеться 25 червня 2021 року об 11.00 год.  

У Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України
за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.006:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Офіційні опоненти:

  • Сердюк Людмила Захарівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторією психології особистості імені П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.
  • Сингаївська Ірина Валентинівнакандидат психологічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту психології Університету економіки та права «КРОК».

Рецензенти:

  • Чаусова Тетяна Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Брюховецька Олександра Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.