відбудеться захист дисертації Говорухи Наталії Олександрівни

26 березня 2021 року о 14.00 год. у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта / Педагогіка», за спеціальністю - 011 «Освітні, педагогічні науки»

Тема дисертації – «Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)».

Захист відбудеться:  у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-А, корпус 3, зала засідань.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.003:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Олійник Віктор Васильович -доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, радник ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Гриньова Марина Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
  • Лях Тетяна Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Рецензенти:

  • Гладуш Віктор Антонович - доктор педагогічних наук, професорпрофесор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  • Просіна Ольга Володимирівна - кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.