відбудеться захист дисертації Сологуб Олександри Станіславівни

23 березня 2021 року об 11.00 год. у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.455.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації відбудеться захист дисертації  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта / Педагогіка», за спеціальністю - 011 «Освітні, педагогічні науки»

Тема дисертації – «Розвиток інформаційно - комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації».

Захист відбудеться:  у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-А, корпус 3, зала засідань.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.004:

Голова спеціалізованої вченої ради:

  • Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Боднар Оксана Степанівна - доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
  • Бахмат Наталія Валеріївна - доктор педагогічних наук, професор, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Рецензенти:

  • Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Дубініна Оксана Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».