Запрошуэмо на Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти»

 

Вельмишановні колеги!

11 грудня 2019 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

буде проведено
Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію

«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти».

 

Мета проведення заходу: наукова комунікація щодо сучасних моделей розвитку науково-методичної компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, роботи методичних служб ЗП(ПТ)О з питань організації інноваційної діяльності та рейтингового оцінювання рівнів професійної компетентності педагогів.

Організатори заходу: кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України; кафедра професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України; кафедра професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Формат заходу: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція для науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, методистів обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Коло проблемних питань науково-практичної інтернет-конференції:

  • Підвищення кваліфікації як запорука результативної професійної діяльності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
  • Педагоги системи П(ПТ)О як агенти змін професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції.
  • Формування та розвиток науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О в системі безперервної освіти.
  • Реалізація диференційованого підходу в системі підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О.
  • Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як показник рівня науково-методичної компетентності педагога ЗП(ПТ)О.
  • Відкрите освітнє середовище в системі підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О.
  • Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи.
  • Методика оцінювання рейтингу при визначенні рівня професійної компетентності педагогічних працівників.
  • Формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в умовах ЗП(ПТ)О.
  • Критерії оцінювання результативної діяльності педагога ЗП(ПТ)О.

Підсумки проведення заходу: за результатами науково-практичної інтернет-конференції буде видано електронний збірник тез. Учасники конференції отримають сертифікати.

11 грудня 2019 року о 10.00 годині почнеться пленарне засідання інтернет-конференції в режимі on-line з прямою трансляцією через означений інформаційний сервіс. Учасникам пленарного засідання буде додатково повідомлено про порядок підключення до семінару.

Запрошуємо всю педагогічну спільноту до участі в інтернет-конференції!

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники подають українською мовою на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Текст має бути оформлений у форматі Microsoft Word 98-2003 (*.doc).

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним курсивом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом. Далі – текст доповіді із посиланнями на використані літературні джерела.

Приклад:

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

 

Іванов С. П., викладач професійно-теоретичної підготовки
                      Білоцерківського професійного ліцею (м. Біла
                      Церква Київської обл.)

Текст доповіді 

Список літератури (за необхідності) 

Додатки (за необхідності)

 

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: mpo_orgkomitet@ukr.netз поміткою «До участі у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції» до 10.12.2019 р.

Організаційний комітет:

Голова організаційного комітету:

Сидоренко Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України;

Заступники голови організаційного комітету:

Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО УМО НАПН України;

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрипрофесійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Члени організаційного комітету:

Сілаєва Ірина Євгенівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедриметодики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України;

Соболєва Світлана Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти;

Семілетко В’ячеслав Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти;

Кулішов Володимир Сергійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти;

Шевчук Світлана Степанівна, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.