Запрошуємо взяти участь у ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ВІДКРИТОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ОНЛАЙН-ФОРУМІ «ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»

 

Співорганізатор Форуму
КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ І ВИЩОЇ ОСВІТИ
Центрального інституту післядипломної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

запрошує взяти участь у

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ВІДКРИТОМУ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ОНЛАЙН-ФОРУМІ

«ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ:ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»

15-16 червня 2021 року

НАУКОВІ СЕКЦІЇ Й НАПРЯМИ РОБОТИ ОНЛАЙН-ФОРУМУ:

 • Теоретичні і методичні підходи щодо забезпечення ефективної діяльності закладів освіти в умовах коронавірусної епідемії.
 • Цифровізація як ключовий фактор розвитку освіти ХХІ ст.
 • Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти. 
 • Особистісна самореалізація вчителя та учня в інноваційному освітньому просторі.
 • Трансдисциплінарна парадигма наукової освіти.
 • Бібліотечні цифрові ресурси, як фактор забезпечення науково-педагогічної та науково-навчальної діяльності.
 • Цифрові платформи та цифровий контент щодо дистанційної форми навчання».
 • Психолого-педагогічні проблеми дистанційного  і змішаного навчання. 
 • Розвиток інтелекту і суб’єктності у віртуальному  освітньому просторі. 
 • Адаптивні системи в освіті: виклики сьогодення.
 • STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку.

Реєстрація для участі (до 10 червня 2021) в онлайн-форумі за посиланням:
https://forms.gle/26jjyeasNqgog2uC8