ЗАПРОШУЄМО взяти участь у V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

взяти участь у V Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»,

яка відбудеться 27листопада 2019 року

в м. Біла Церква (Україна)

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні й педагогічні працівники закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, керівники освітніх організацій, науковці (аспіранти, докторанти, здобувачі, стажисти-дослідники).

Напрями роботи конференції:

  1. Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти.
  2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.
  3. Мотивація професійної діяльності педагогів в умовах оновленої парадигми.
  4. Організація процесу навчання та виховання на гуманістичних засадах.
  5. Принципи гуманізації управління освітніми організаціями.
  6. Моделювання інноваційної діяльності педагога.
  7. Особливості управління процесом розвитку закладу освіти в умовах євроінтеграції.
  8. Інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, тренінги, e-learning тощо).
  9. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному євроінтеграційному просторі.
  10. 10.  Освіта для сталого розвитку.

Інтернет-конференція в он-лайн режимі відбудеться

27 листопада 2019 р. з 11.00 до 13.00 год.

Місце проведення: Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 
03151, м. Київ, Солом'янський район, вулиця Смілянська, будинок 11 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Заходи, що плануються під час конференції: виступи учасників конференції, онлайн-дискусія.

За результатами проведення заходу буде підготовлено електронний збірник матеріалів конференції та відбудеться розсилання сертифікатів і електронного збірника матеріалів учасникам конференції.

Дедлайн прийому статей – 27 листопада 2019 р. (включно).

Оргкомітет приймає статті обсягом 5–7 сторінок, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля сторінки – 20 мм.

Наукові статті надсилаються на електронну адресу оргкомітету конференції mizhnarconf@ukr.net.

Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, достовірність фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них. Редакція залишає за собою право структурувати статті за рубриками, редагувати та скорочувати.

Адреса оргкомітету конференції: 09108, Київська область,
м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, кафедра педагогіки, психології та менеджменту БІНПО.

Модератори інтернет-конференції – Коваль Лариса Євгенівна
контактний телефон: +38 (050) 859 55 28, +38 (067) 852 86 51

Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н., професор
контактний телефон:+38 (066) 221 01 99

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Перший рядок – назва напряму роботи конференції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – ім’я та прізвище автора, співавторів (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва міста, країна (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).

Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1,25 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Наданням заявки на участь у Конференції автори висловлюють згоду на публікацію статті в мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції. Передрук матеріалів можливий лише за згодою автора. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ

V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
(27 листопада 2019 р.)

1) прізвище, ім’я, по батькові автора;

2) науковий ступінь і вчене звання (за наявності);

3) повна назва закладу освіти, наукової установи, де працює учасник конференції, місто;

4) посада;

5) мобільний телефон;

6) e-mail;

7) вказати форму участі:

– заочна участь;

– виступ он-лайн (до 5 хв.).

Інформація (організаційна допомога, консультації):

е-mail: mizhnarconf@ukr.net

+38 050 859 55 28;+38 067 852 86 51 Коваль Лариса Євгенівна,

+38 095 208 16 98 Харагірло Віра Єгорівна.

Чекаємо на Вас!