УЧАСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

16 листопада 2022 року на запрошення оргкомітету Київського університету імені Бориса Грінченка доктор педагогічних наук, професор Наталія Муранова і доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва взяли участь у роботі ІV Міжнародної наукової конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти».

Представлено виступи: Сучасний стан і проблеми інституціонального забезпечення у сфері інноваційної освітньої політики (Н.П. Муранова);

Логістика безперервного професійного розвитку педагогічних працівників. (Л.М. Сергеєва)

 Дякуємо за запрошення та увагу до результатів нашого наукового пошуку.