Директори загальноосвітніх навчальних закладів завершили третій етап курсів підвищення кваліфікації

16 вересня 2016 р. завершились курси підвищення кваліфікації управлінських кадрів закладів загальної середньої освіти, якими опікувалась кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (групи категорій слухачів «Директори (резерв директорів) ЗНЗ з проблем управлінської та фінансово-господарської діяльності», «Директори (резерв директорів) ліцеїв, гімназій, колегіумів, навчально-виховних комплексів та експериментальних ЗНЗ» (куратори-тьютори – доценти Зінчук Н.А. та Любченко Н.В.).

Третій етап курсів підвищення кваліфікації, що тривав з 12 по 16 вересня, був насиченим, змістовним для слухачів. На зустрічі з Президентом НАПН України Василем Григоровичем Кременем керівники закладів загальної середньої освіти прослухали лекцію на тему «Фундаментальні трансформації освіти в умовах сучасних цивілізаційних змін», під час якої були визначені основні вимоги до сучасної освітньої діяльності у координатах глобалізації, євроінтеграції, розвитку українського суспільства та наголошено на важливості формування єдиного освітнього простору України, консолідації нації й формування патріотів України в контексті завдань реформування освіти.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації відвідали Міністерство освіти і науки України, де з ними зустрівся заступник директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Сергій Миколайович Дятленко. У ході зустрічі слухачі мали змогу обговорити питання взаємодії МОН України, обласних, міських, районних управлінь (відділів) освіти в контексті Закону України «Про державну службу», реформування загальної середньої освіти в контексті Концепції «Нової української школи», формування механізмів фінансування освітньої галузі в умовах децентралізації та ефективного управління.

15 вересня слухачі відвідали гімназію «Ерудит» (м. Київ), де на зустрічі з директором Олександром Михайловичем Перехейдою та педагогічним колективом закладу були обговорені актуальні питання організаційно-методичного, фінансового забезпечення загальноосвітнього навчального закладу, заохочення педагогічних працівників, взаємодії з батьками та громадськістю. Директор гімназії «Ерудит» показав здобутки свого колективу та мав змогу обмінятися цінним управлінським досвідом із керівниками закладів інших регіонів.

Результати проведеного анкетування керівників ЗНЗ-слухачів наших курсів засвідчили їх плідність та задали вектор подальшої професійної творчої співпраці та партнерської взаємодії з керівниками ЗНЗ.

Слухачі висловили побажання продовжити в міжкурсовий період співпрацю з кафедрою державної служби та менеджменту освіти, яка, на їхню думку, сприятиме професійному зростанню керівного і педагогічного складу ЗНЗ, впровадженню інноваційних технологій в управлінський процес. Кафедрою було запропоновано слухачам взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України» (28 жовтня 2016 р.).