Інтернет-форум ХІ Всеукраїнської школи новаторства «Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах розбудови нової української школи»

20 червня 2017 року в межах ХІ Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти відбувся інтернет-форум «Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах розбудови нової української школи».

Цей форум проходив як черговий захід Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, яка була створена з ініціативи Університету менеджменту освіти, за ідеї ректора УМО, академіка В. В. Олійника у 2011 році. Всеукраїнська школа новаторства є формою підвищення фахового рівня працівників навчальних закладів усіх типів, зокрема, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та  закладів післядипломної педагогічної освіти, а метою її діяльності є виявлення, популяризація інноваційних педагогічних технологій та всебічне впровадження їх у педагогічну практику, пропаганда новаторського досвіду для підвищення фахового рівня керівних, науково-педагогічних  і педагогічних працівників навчальних закладів України всіх типів. Всеукраїнська, регіональні та зональні школи новаторства – дієва форма підвищення інноваційного потенціалу керівних та педагогічних працівників в Україні, адже за період їх існування проведено низку «круглих столів», майстер-класів, інтернет-конференцій, науково-практичних семінарів із питань інноваційних підходів до управління навчальним закладом, науково-методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками, підготовлено 11 збірників матеріалів, які сприяють фаховому зростанню педагога, підготовці його до роботи в умовах реформування.

Створення Українського відкритого університету післядипломної освіти зумовило необхідність осмислення та трансформації  досвіду діяльності Всеукраїнської школи новаторства відповідно до пріоритетних напрямів діяльності щодо об’єднання зусиль установ-партнерів УВУПО для координації роботи з виконання спільних освітньо-наукових та соціальних завдань, а також практичної реалізації інноваційних проектів у  сфері  освіти  і  науки.

Сьогодні координацію діяльності Всеукраїнської школи новаторства в межах лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера Українського відкритого університету післядипломної освіти (на громадських засадах) здійснює  кафедра державної служби та менеджменту освіти ЦІППО Університету менеджменту освіти (завідувач кафедри Н. Г. Діденко, доктор наук з державного управління, професор).

Організаторами інтернет-форуму були: «Консорціум закладів післядипломної освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Захід проходив на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, який у 2010 році Університетом менеджменту освіти НАПН України за підсумками роботи визначено базовим закладом Всеукраїнської школи новаторства у системі післядипломної педагогічної освіти. Співорганізаторами виступили:Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського; КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» та Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

У ході форуму обговорювалися проблеми і перспективи освітньої галузі в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», актуальні питання розвитку професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти та формування стратегії розвитку та напрями діяльності шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

Від кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» виступили:

  • Формування компетентного лідера як завдання науково-дослідної лабораторії професійного розвитку сучасного освітнього менеджера УВУПО. Діденко Ніна Григорівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  • Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі кластерного підходу. Любченко Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

У заході взяли участь понад 100 представників із 13 областей та міста Києва, зокрема: координатори з питань роботи Всеукраїнської школи новаторства, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, працівники управління освіти і науки обласних державних адміністрацій, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, завідувачі та методисти районних і міських методичних кабінетів, голови об’єднаних територіальних громад та представники органів управління об’єднаних територіальних громад; керівники навчальних закладів.