ЯКИМ БУТИ ІНСТИТУЦІЙНОМУ АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: Підвищення кваліфікації експертів Державної служи якості освіти України в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» триває!

З 02.03 по 06.03.2020 р. відбувся ІІІ етап курсів підвищення кваліфікації слухачів ЦІПР – експертів Державної служи якості освіти України, важливою складовою якого стало обговорення питань психологічного забезпечення інституційного аудиту закладів освіти. Зокрема, у рамках практичного заняття «Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів під час інституційного аудиту закладів ЗСО» з елементами тренінгу слухачі обговорили психологічну специфіку можливих конфліктів під час інституційного аудиту, здійснили психологічну діагностику способів власної поведінки в конфліктній ситуації та опанували прийоми асертивної поведінки експертів як вагомого чинника попередження і розв’язання таких конфліктів. Приємно було відзначити зацікавленість і навіть захопленість слухачів, готовність активно рухатися в бік професійного вдосконалення й розвитку в обраній професії.