КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ТА ПРАВА ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «МЕРЕЖА ШКІЛ НОВАТОРСТВА УКРАЇНИ: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕК

26 листопада 2023 р.

Насичені та плідні дні ІІІ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти», 23–24 листопада 2023 року - професійне спілкування, обмін досвідом, обговорення перспектив розвитку!

Співорганізаторами конференції виступили Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, ЦІПО ДЗВО Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО), Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Координаційний центр розвитку шкіл новаторства УВУПО. З вітальними словами до учасників конференції звернулися:

Кончаковський Євген Олегович, директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації, кандидат економічних наук, доцент.

Кириченко Микола Олексійович, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих.

Пилипенко Вадим Валерійович, перший заступник директора Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, кандидат педагогічних наук.

Кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО Університету менеджменту освіти взяла активну участь в роботі оргкомітету, наукових панелей, методичного хабу Координаційного центру шкіл новаторства «ШКОЛИ НОВАТОРСТВА: ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЇ, СИНЕРГІЯ РОЗВИТКУ».

Робота конференції здійснювалася за п’ятьма науковими панелями:

Наукова панель 1: МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Модераторки: Рябова Зоя Вікторівна, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри менеджменту освіти та права, ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Драгунова Віра Валентинівна, кандидатка педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та права, ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Наукова панель 2: МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ШКІЛ 

НОВАТОРСТВА КЕРІВНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ (презентація досвіду)

Модераторка: Мельник Надія Адамівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки й освітніх інновацій, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; керівниця-координаторка, Координаційний центр розвитку шкіл новаторства України

Наукова панель 3: НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА-РОДИНА ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Модераторки: Білик Надія Іванівна, докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти, ПАНО ім. М. В. Остроградського; керівниця-координаторка, Координаційний центр розвитку шкіл новаторства України; Ярошенко Таїсія Іванівна, методистка з основ здоров’я, інтегрованих курсів соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі НУШ відділу розвитку 

природничих та математичних дисциплін , ПАНО ім. М. В. Остроградського 

Наукова панель 4: SOFT SKILLS ТА HARD SKILLS КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ТА КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ МЕНЕДЖЕРІВ

Модераторка: Любченко Надія Василівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри менеджменту освіти та права, ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; керівниця-координаторка, Координаційний центр розвитку шкіл новаторства України

Наукова панель 5: НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Модератори: Дудко Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, заступник директора, ПАНО ім. М. В. Остроградського; Королюк Світлана Вікторівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри освітньої політики, ПАНО ім. М. В. Остроградського

Методичний хаб Координаційного центру розвитку шкіл новаторства України «ШКОЛИ НОВАТОРСТВА: ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЇ, СИНЕРГІЯ РОЗВИТКУ»

Керівниці-координаторки: Білик Надія Іванівна, докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти, ПАНО ім. М. В. Остроградського; Любченко Надія Василівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри менеджменту освіти та права, ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Мельник Надія Адамівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки й освітніх інновацій, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

У роботі конференції брали участь керівники, педагогічні, науково-педагогічні працівники освітніх установ і закладів, докторанти, аспіранти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, магістранти – всього 203 особи з 15 областей України.

Завершення ІІІ Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти» позначилося дискусією серед учасників заходу, яка сприяла актуалізації найважливіших ідей виступів доповідачів, обговоренням актуальних питань розвитку професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти.

Натхнення, бажання розвивати ідеї новаторського руху освітян, визначені спільно проблемні аспекти та стратегії розвитку - головний підсумок конференції! Разом створюємо синергію Перемоги!