НА КАФЕДРІ ФІЛОСОФІЇ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ТРИВАЄ ЦИКЛ ЗАЛІКОВИХ ЕТАПІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

22 жовтня 2021 року завершили навчання на курсах підвищення кваліфікації категорії:

Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем «Природничо-математичний» (куратор-тьютор - доц. Швень Я.Л.).

Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО (куратор-тьютор - доц. Ілляхова М.В.).

Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників (куратор-тьютор - ст.викл. Мирошніченко О.О.).

У період дистанційного і залікового етапів проходження освітнього процесу слухачі курсів успішно опанували всі теоретико-практичні матеріали, спецкурси, активно спілкувалися і обмінювалися досвідом у веб-середовищі, під час науково-практичної конференції. Наскрізна тематика диспутів була присвячена інноваційній діяльності, що спрямована на посилення конкурентоспроможності закладів освіти.

У рамках освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації викладачів та методистів кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем «Природничо-математичний»  відбулась зустріч у форматі науково-практичної конференції (zoom) з Дариною Васильєвою, старшим науковим співробітником Інституту педагогіки НАПН України, кандидатом педагогічних наук, учителем математики вищої категорії, автором низки підручників і посібників з математики для закладів загальної середньої освіти. Мета зустрічі - рефлексивний обмін досвідом слухачів курсів з практиком природничо-математичних дисциплін, а також елемент співпраці кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО “Університет менеджменту освіти” з Інститутом педагогіки в рамках освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації.

Під час презентації слухачам було презентовано низку сучасних освітніх проєктів для педагогів природничо-математичних дисциплін. Зокрема, актуалізувала питання організаційного супроводу уроків з елементами дослідницької діяльності, сучасний підхід до розробки уроків математики з елементами STEM, інноваційні підходи впровадження елементів сінгапурської системи навчання математики, упровадження змішаного навчання математики. Також слухачам було презентовано авторські публікації, вебінари, проєкти для розвитку в системі неформальної та інформальної освіти. Науково-практична конференція продовжилась у форматі презентацій слухачів курсів для обміну професійного досвіду впровадження сучасних технологій навчання вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах змішаного навчання.

У рамках освітнього процесу викладачів та методистів кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО було розроблено цифровий алгоритм і чек-лист з розвитку цифрової компетентності педагогічних і методичних працівників. Створено інтерактивні е-дошки, які допомогали в освітньому і науково-методичному супроводі курсів підвищення кваліфікаціі. Під час презентації творчих проєктів слухачів було розкрито найактуальніші теми у забезпеченні освітнього процесу: розвиток  комунікативних компетентностей, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти та їхній дистанційний супровід, методика розробки веб квесту як інструмента формування предметних компетентностей,  мультимедійний супровід освітнього процесу тощо.

Підсумком курсів підвищення кваліфікації консультантівЦентрів професійного розвитку педагогічних працівниківстала презентація випускних робіт. Серед робіт - низка з актуальної тематики, присвячена інклюзивному навчанню, професійній підготовці сучасного вчителя. Презентовано  діяльність  консультантів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників щодо мережевої взаємодії із професійними  спільнотами закладів загальної середньої освіти. Актуалізовано цифрові, інформаційні та комунікаційні компетентності сучасних освітян в умовах змішаного навчання.

Слухачі відзначили високий професіоналізм науково-педагогічних працівників ЦІПО, високу організацію освітнього процесу в умовах дистанційного та онлайн навчання та позитивноорієнтовану атмосферу під час занять.