НА КАФЕДРІ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ДВА ТИЖНІ ВЕРЕСНЯ 2021 р. УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ НАВАЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 82 СЛУХАЧІ

10 вересня 2021 року відбувся випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)». Група (25 слухачів), викладачі Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (куратор-тьютор: доц. Касьян С.П.).

17 вересня 2021 року відбувся випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання, науково-педагогічні працівники та керівники університетів, академій, інститутів з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес». Група (20 слухачів), педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти з різних регіонів: Національний університет харчових технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та КЗВО «Одеська академія неперервної освіти одеської обласної ради»(куратор-тьютор: доц. Антощук С.В.).

А також за тематичним курсом «Проєктування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмету, курсу, дисципліни, навчального модуля)». Дві групи (37 слухачів), педагогічні та науково-педагогічні працівники Національного авіаційного Університету, м. Київ (куратори-тьютори: доц. Кондратова Л.Г. та Шеремет Т.І.).

Насичена та цікава програма курсів, творчі здобутки слухачів дали вагомі результати щодо підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи в дистанційному режимі з використанням сучасних цифрових технологій.